|

Teatrzyk biblijny dla dzieci!

Kukiełkowy Teatrzyk Biblijny powstał z inicjatywy katechetów Anny i Adama Sobaszek, którzy zaangażowali do tego przedsięwzięcia również swoje dzieci i przyjaciół w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Zaistniał z myślą głoszenia ewangelii najmłodszym członkom społeczeństwa – dzieciom. Najmłodsi cieszyli się szczególnymi względami u naszego Zbawiciela, który nauczał,  że : „… do takich należy królestwo niebieskie”. Dziecięca ufność i szczerość do Boga, to cechy potrzebne każdemu chrześcijaninowi bez względu na wiek.

Sztuka wystawiana przez teatrzyk nosi tytuł: „Zagubiona owieczka”. Fabuła oparta została o teksty ze Słowa Bożego z przypowieści Jezusa z Ewangelii Mateusza 18:12-14 i Ewangelii Łukasza 15,3-6 oraz książki: „Wierni przyjaciele” z rozdziału „Pasterz Jabal”. Oprawę muzyczną stanowiły fragmenty z literatury klasycznej, jak również śpiewane i grane na żywo dziecięce pieśni syjońskie oraz utwory judeo – chrześcijańskie.

Atuty teatrzyku to sympatyczne postacie kukiełek, szybka akcja, humorystyczne akcenty, a przede wszystkim głębokie przesłanie pełne miłości naszego Boga – troskliwego Pasterza do każdego człowieka. Zagubiona, czarna owieczka symbolizuje wszystkich tych, którzy odłączają się od źródła zbawienia – Jezusa Chrystusa. Piękna muzyka porusza serca i zachęca do śpiewu oraz oddania swojego życia Jezusowi.

Teatrzyk kukiełkowy powstał dzięki zaangażowaniu wielu, należących do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego osób, które znalazły czas, chęci, środki oraz wykorzystały swoje różnorodne zdolności i talenty dla służby misyjnej wśród dzieci.

Kukiełkowy Teatrzyk Biblijny został już wystawiony w wielu placówkach. „Zagubiona owieczka” gościła w ostatnim roku między innymi w takich miejscach :

  • w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie dnia 03.03.2012,
  • w Przedszkolu nr 87 „Wrocławskie Dzieciaki” we Wrocławiu dla przedstawicieli dzieci z sześciu przedszkoli biorących udział w programie profilaktyki zdrowotnej dla najmłodszych dnia 21.03.2012r,
  • w Szkole Podstawowej Nr 8 w Rudzie Śląskiej dla 200 dzieci w wieku wczesnoszkolnym w dniu 27.03.2012r,
  • w filii CHSCH w Rudzie Śląskiej w czasie akcji wydawania paczek żywnościowych dnia 01. 04.2012r,
  • w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Służejowie dla wszystkich chętnych dzieci z okolicy w dniu 06.04.2012r,
  • w chrześcijańskim zborze społeczności romskiej w Bystrzycy Kłodzkiej dnia 07.04.2012r.
  • w zborze Adwentystów Dnia Siódmego w Wałbrzychu dnia 26.01.2013r.

W niektórych miejscach dzieci po występie otrzymywały małe biblie Gedeonitów z ulotką przedstawiającą postać pasterza Jabala z owieczką wraz z informacją, gdzie mogą znaleźć w Biblii przypowieść o zagubionej owcy. Innym razem otrzymywały ciekawe pozycje książkowe promujące zdrowy styl życia.

W repertuarze teatrzyku biblijnego znajdują się również inne sztuki:  „Kochający Ojciec” – przypowieść o synu marnotrawnym, „Historia Józefa” oraz „Jeżyk” – sztuka kukiełkowo – autorska mówiąca o różnorodnych talentach, darach ofiarowanych każdemu przez Boga.

Sztukę „Jeżyk” wystawiono w zborze w Służejowie podczas spotkania związanego z zakończeniem roku 2012. W przedstawieniu wzięły udział dzieci uczęszczające na lekcji religii w Służejowie, Kłodzku i Wałbrzychu. W tym dniu dzieci i młodzież brały również udział  w quizie biblijnym „Życie i działalność Mojżesza”. Następnie otrzymywały zdrowe paczki noworoczne. Dzieci również miały swoje występy artystyczne, śpiewały, grały na instrumentach, recytowały wiersze i psalmy uwielbiające Boga. Cała społeczność i zaproszeni goście spędzili ze sobą długie godziny. Bądźmy wdzięczni Bogu za wspólnotę, talenty i radość przebywania z ludem Bożym.