|

Korespondencja z Bydgoszczy

Z życia zboru bydgoskiego

Jak co roku, również w styczniu  tego roku,  odbył się w Bydgoszczy kurs odzwyczajania od palenia. Spotkania prowadził pastor Piotr Zawadzki.
14 stycznia kurs rozpoczęło 10 osób, a 6 ukończyło.
W kursie  uczestniczyły również  3 osoby towarzyszące, które wspierały swoich bliskich. Wszystkie osoby biorące udział w kursie rzuciły palenie. Spotkania były doskonałą okazją do wywyższenia naszego Pana, do przekazania uczestnikom kursu, jak ważne dla wyjścia z nałogu jest poddanie życia pod Jego kontrolę.


Na zakończenie ferii, dla dzieci w naszym zborze, siostra Beata Zawadzka zorganizowała konkurs na temat: „Wolność to … Wolność jest… Czym jest dla mnie wolność?”

W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto  chciał podzielić się swoimi przemyśleniami na temat wolności, w dowolnej formie plastycznej lub literackiej.

W dniach 26 – 27 stycznia 2013r., dzieci w wieku 7 – 13 lat nocowały w zborze. Dla tych, które po raz pierwszy brały udział w takim biwaku, było to wielkie przeżycie. Dzieci przygotowały plakat, na którym każdy mógł napisać jak rozumie wolność. Na rysunkach wolność  symbolizowały najczęściej zwierzęta w klatce i na wolności. Były też wiersze. Autorką  jednego z nich jest dwunastoletnia Marta Tyckun:

Wolność to miłość
Wiara i nadzieja
Wolność to ufność
Wolność w Bożych słowach się zawiera

Wolny jest każdy kto kocha Jezusa
Ten kto drogą Jego kroczy
Każdy kogo słowo Jego wzrusza
Każdy kto z grzechem zwycięski bój stoczy

Prośmy Boga o Jego wsparcie
Aby dopomógł nam w życiu
Nie stójmy przy grzechu uparcie
Nie siedźmy w ukryciu
Więc kroczmy drogą wolności
Aby się znaleźć pod skrzydłami Bożej miłości

Podczas biwaku inną atrakcją dla dzieci były warsztaty wyrobu świec prowadzone przez naszą siostrę Dankę  Kedrynę.  Każde dziecko otrzymało świeczkę, którą następnie mogło samodzielnie pomalować. Dzieci również rysowały w grupach wylosowaną przez siebie historie biblijną, a wieczorem oglądały film. Niedzielny poranek rozpoczął się wycieczką. Na zakończenie wspólnych chwil, dzieci malowały białe koszulki specjalnymi mazakami, które zabrały na pamiątkę. Wspólnie spędzony czas skończył się zbyt szybko, pozostawił miłe wspomnienia i wzmocnił przyjacielskie więzi .

korespondent