|

Konferencja starszych i kierowników zborów i grup – Poznań, 2012

Do starszych i kierowników zborów i grup Diecezji Zachodniej.

Drodzy w Chrystusie!

Serdecznie witam i pozdrawiam Was słowami ap. Pawła „Łaska Wam i pokój od Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.”

Słowa te mają szczególne dla nas znaczenie. Przez stulecia wnosiły nadzieję i radość do serc Bożych dzieci. Inspirowały mężów Bożych w czasie reformacji do pełnego działania pomimo różnych trudności i niebezpieczeństw. Dzisiaj podobnie nasz kraj powinien dowiedzieć się o cudownej Bożej łasce i niezwykłym pokoju. Miliony ludzi żyje w ciągłej niepewności o swoje zbawienie. Również jesteśmy świadomi, że żyjemy w czasie poprzedzającym Powtórne Przyjście Jezusa.

To wzbudza w nas poczucie odpowiedzialności i świadomość powagi czasu, w którym żyjemy. Posiadany urząd Starszego Zboru nakłada na Was szczególne obowiązki oraz przywileje.

Pragnę zaprosić starszych i kierowników zborów oraz pastorów na Diecezjalną Konferencję. Spotkanie to odbędzie się dnia 22 kwietnia w Poznaniu przy ulicy Zeylanda 11 o godz. 10.30. Przewidywane zakończenie o godz. 16.30.

Celem naszej konferencji jest wzmocnienie naszych zborów, podzielenie się doświadczeniami oraz intensyfikacja misji. Dzisiaj nasz Kościół jest narażony na ataki dochodzące z różnych stron. Z jednej są to zagrożenia doktrynalne, a z drugiej strony konsumpcyjny styl życia, relatywizm, uleganie trendom współczesności oraz brak jedności. W jaki sposób możemy zapobiec tym wszystkim zagrożeniem? Wraz z pastorami pragniemy poświęcić dużo czasu na dyskusję oraz wspólne modlitwy.

Proszę wszystkich o przybycie i uczestniczenie w naszej konferencji. Nie powinno nikogo z nas zabraknąć na tym spotkaniu. Do zobaczenia w Poznaniu.

Życzę wiele łaski i Bożych błogosławieństw.

Ryszard Jankowski
Przewodniczący Diecezji Zachodniej