|

Informacje ze zboru bydgoskiego

Informacje ze zboru bydgoskiego

W lutym br. miał miejsce, oczekiwany od wielu lat, remont naszej kaplicy. Szeroki zakres prac remontowych i radykalna zmiana wyglądu kaplicy, zrobiły na wszystkich duże wrażenie, kiedy 18 lutego przyszliśmy na pierwsze po remoncie nabożeństwo. Dzięki prowadzeniu Bożemu i zaangażowaniu wielu członków naszego zboru, udało się szczęśliwie zakończyć tak duże przedsięwzięcie.

Tradycją w naszym zborze stają się corocznie organizowane zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. Tym razem, 25 lutego w ramach akcji „market – day” zbieraliśmy pieniążki na protezę nogi dla 18-letniego chłopca spod Bydgoszczy, który utracił nogę w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę. Chłopiec zebrał już 30 tys. zł z 50 tys., które są potrzebne na zakup protezy.

W „market – day” zaangażował się cały zbór, łącznie z młodzieżą i dziećmi, które sprzedawały własnoręcznie wykonane smakołyki i różne „wyroby rękodzielnicze”. Można było posmakować chleba ze smalcem wegetariańskim i ogórkiem, gorącej pizzy, ciastek, napojów. Odbyła się też, ciesząca się dużym zainteresowaniem, aukcja przedmiotów pochodzących nie tylko od zborowników, ale również od osób z zewnątrz, które chciały wspomóc ten szlachetny cel. Zebraliśmy w ten sposób dość pokaźną kwotę 2 056 zł, którą przekazaliśmy obecnym przy zbiórce, chłopcu i jego mamie. „Market – day” jest formą ewangelizacji, oprócz celu charytatywnego, jego celem jest również angażowanie dzieci i młodzieży w pomoc osobom potrzebującym.

14 kwietnia 2012r. w zborze bydgoskim odbył się zjazd okręgowy. Gościliśmy licznych przedstawicieli zborów z Torunia, Włocławka, Grudziądza, Chełmna, Inowrocławia i Chojnic. W apelu ewangelizacyjnym przedstawiciele zborów dzielili się doświadczeniami ewangelizacyjnymi. W ewangelizację, w różnym stopniu zaangażowane są całe zbory. Siostry i bracia docierają do ludzi z prawdą o Bogu poprzez osobiste kontakty i rozmowy, przekazywanie literatury, a także przy okazji wydawania żywności w ramach CHSCH i pomoc w różnych sprawach egzystencjonalnych. Wszyscy podkreślali konieczność zjednoczenia się w działaniu dla pełniejszego objawienia mocy Bożej.

Słowa z 2 Kron. 7.14 „I ukorzy się mój lud…..” były myślą przewodnią kazania przewodniczącego Kościoła brata Pawła Lazara, który nawiązując do setnej rocznicy katastrofy Titanica, zwrócił uwagę na pewność siebie, która może być największym niebezpieczeństwem na naszej drodze. Brat Paweł Lazar podkreślił, że powinniśmy być przygotowani i z prawdziwą pokorą czekać na największe wydarzenie naszego życia, jakim jest powtórne przyjście Chrystusa.
Piękną oprawą zjazdu były pieśni w wykonaniu zespołu z Chełmna, na którego występ zawsze czekamy z niecierpliwością. Również brat z Torunia zachwycił nas grą ku chwale Bożej na oryginalnym dętym instrumencie muzycznym – fletni pana. Po przerwie obiadowej, w trzeciej części zjazdu młodzież z Chełmna kontynuowała swoje występy, wysłuchaliśmy też ciekawych doświadczeń z pracy dla Pana.

Korespondent zborowy