|

Zjazd Diecezji Zachodniej – relacja, Gdańsk, 12-14.05.2011 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aktualizacja 10 (18:15)

Ostatnia część Zjazdu była poświęcona wolnym wnioskom delegatów. Następnie odczytano protokół podjętych uchwał. Pieśnią nr 212, błogosławieństwem i modlitwą Br. Ryszarda Jankowskiego został zakończony Zjazd Delegatów Diecezji Zachodniej.


Aktualizacja 9 (godz. 17:30)

Odgłosowani zostali następujący kandydaci na członków Rady Diecezji:
Kaproń Mieczysław – Bydgoszcz
Cała Marian – Grudziądz
Sydor Jacek – Zielona Góra
Radosh Agata – Poznań
Chełmiński Marek – Gdynia
Żurkowska Anna – Gdańsk
Wingrowicz Ireneusz – Szczecin
Kowalczyk Beata – Nowogard
Kania Wiktoria – Służejów
Stolarczyk Tomasz – Świdnica


Aktualizacja 8 (godz. 13:40)

Pastor Tomasz Kosowski został ponownie powołany na stanowiska Sekretarza i Skarbnika Diecezji Zachodniej


Aktualizacja 7 (godz. 12:10)

Została podjęta i odgłosowana decyzja o powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Diecezji pastora Ryszarda Jankowski


Aktualizacja 6 (godz. 11:00)

W oczekiwaniu na wynik obrad komitetu nominacyjnego, zgromadzeni poświęcają czas na dzielenie się doświadczeniami i modlitwy w intencji osób, które są w szczególnych sytuacjach życiowych i potrzebują Bożej pomocy i interwencji.


Aktualizacja 5 (13.05.2011, godz. 10:10)

W dniu dzisiejszym ( 13 .05.2011 ) obrady Zjazdu Diecezji rozpoczęły się modlitwami i wspólną pieśnią. Obecnie wszyscy słuchają kazania Br. Bertila Wiklandera. W tym samym czasie obraduje w osobnym pomieszczeniu komitet nominacyjny.


Aktualizacja 4 (godz. 18:50)

W tej chwili skończyła się kolejna sesja Zjazdu. W tej części została odgłosowana poprawka wniesiona do Statutu Diecezji oraz wybrano komitet statutowy i nominacyjny. Po przerwie zaczną prace wybrane komitety.


Aktualizacja 3 (godz. 15:00)

Po czasie modlitw grupowych i indywidualnych nastąpiła krótka przerwa, a następnie rozpoczęła się sesja administracyjna w której przedstawiono sprawozdania Przewodniczącego Diecezji, Sekretarza i Skarbnika oraz Audytora. Wszystkie sprawozdania zostały przez Zjazd przyjęte.
Obecnie trwa przerwa obiadowa oraz spotkanie Komitetu Organizacyjnego. O godzinie 16.30 rozpocznie się kolejna sesja Zjazdu.


Aktualizacja 2 (godz.11:45)

W dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2011 roku o godzinie 11.00 rozpoczął się w Domu Modlitwy w Gdańsku przy Jaśkowej Dolinie 21, Zjazd Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Na to miejsce przybyło ok. 90 delegatów, aby podsumować ostatnie cztery lata działalności naszej Diecezji oraz dokonać wyboru nowego Zarządu oraz Rady Diecezji na następną kadencję.
Uroczyste spotkanie rozpoczął przewodniczący Diecezji Ryszard Jankowski. Następnie śpiewana była pieśń nr 1 i modliły się trzy osoby o Boże błogosławieństwo i prowadzenie podczas tego szczególnego spotkania.
Obecnie przemawia pastor Bertil Wiklander, przedstawiciel Rady TED. Pastor Wiklander zwraca szczególną uwagę na konieczność Bożego prowadzenia i Jego woli na tego typu spotkaniach. Musimy odłożyć naszą wolę i myśli i poddać się głosowi Bożemu.


Aktualizacja 1 (12.05.2011, godz. 11:15)

W galerii są już pierwsze zdjęcia ze Zjazdu: tutaj


Na tej stronie będą aktualizowane informacje z przebiegu Zjazdu Diecezji Zachodniej, który będzie miał miejsce w Gdańsku w dniach od 12 do 14 maja 2011 roku.

Hasło zjazdu: „OŻYWIENI W BOGU – PODOBNI DO JEZUSA”.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”5062,5063,5064,5065,5066,5067,5068,5069,5070,5071,5072,5073,5075,5076,5077,5078,5079,5080,5081,5082,5083,5084,5085,5086,5087,5088,5089,5090,5091,5092,5093,5094,5095,5096,5097,5098,5099,5100,5101,5102,5103,5104,5105,5106,5107,5108,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116″][vc_gallery type=”image_grid” images=”5022,5025,5027,5028,5029,5030,5031,5032,5033,5034,5035,5036,5037,5038,5039,5040,5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5057,5058,5059″][/vc_column][/vc_row]