|

Czy można uciec przed Bogiem? Miłość nie ma granic

„Miłość nie ma granic”. Seria refleksji na temat niezwykłej Bożej miłości. Część czwarta – Czy można uciec przed Bogiem?

Jest tutaj przedstawiona historia człowieka oraz jego przeżycia, które są rezultatem jego ucieczki przed Bogiem.