|

Nowy Zarząd Diecezji Zachodniej – relacja ze Zjazdu

Podczas Zjazdu Diecezji Zachodniej (Gdańsk, 12-14 maja 2011), delegaci ponownie wybrali na Przewodniczącego Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, pastora Ryszarda Jankowskiego.

Pastor Tomasz Kosowski ponownie obejmie funkcje Sekretarza i Skarbnika Diecezji Zachodniej.