|

Zjazd Diecezji – Gdańsk, 12-14.05.2011

Drodzy w Chrystusie!

„Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.”
Pragnę podać do wiadomości, że w dniach 12-14 maja w Gdańsku w naszym Domu Modlitwy, odbędzie się Zjazd Diecezji Zachodniej. Na którym spotkają się przedstawiciele zborów, którzy zapoznają się z działalnością Diecezji z okresu ostatnich czterech lat.

Między innymi celem spotkania będzie wybranie Zarządu Diecezji na kolejną kadencję oraz zapoznanie delegatów z rozpoczynającym się programem pt. „Ożywienie i reformacja”. Z tego powodu na hasło spotkania wybraliśmy słowa:

„OŻYWIENI W BOGU – PODOBNI DO JEZUSA”

Odpowiada ono kierunkowi Kościoła wybranego przez Generalną Konferencję.
Tak bardzo chcielibyśmy, żeby Duch Święty dokonał w naszym życiu ważnych przemian i ukształtował w nas podobieństwo do Zbawiciela.

W czasie Zjazdu chcemy wielbić i podziękować Bogu za otrzymane błogosławieństwa i Jego niezwykłe prowadzenie. Chcielibyśmy wypracować najlepsze metody misji oraz spędzić wiele czasu na modlitwy.

Chciałby prosić Was, Drodzy o szczególne zaangażowanie się w działalność modlitewną poprzedzającą nasz Zjazd. Pragnę zaproponować, żeby w Sobotę poprzedzającą Zjazd tj. 7 maja był ogłoszony post i zanoszone szczególne modlitwy w intencji naszego spotkania. Jest moim pragnieniem, żeby delegaci na zakończenie Zjazdu mogli powiedzieć: Postanowiliśmy Duch Święty i my.” Wiem również, że niektórzy wyznawcy w intencji Zjazdu modlą się każdego dnia o godz. 21.00.
Natomiast osoby, które mogą udać się do Gdańska pragnę zaprosić na nabożeństwo sobotnie, które odbędzie się 14 maja o godz. 9.30 i będzie miało charakter dziękczynny.

Kończąc pragnę w imieniu Zarządu Diecezji serdecznie podziękować wszystkim wyznawcom, za udział w życiu zborów i uczestnictwo w misji budowanie Bożego Kościoła, a w szczególności urzędnikom zborów, pastorom i starszym zboru za ich wkład w rozwój dzieła Chrystusa na ziemi.

„Pokój niech będzie braciom i siostrom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną.

Wasz brat w Chrystusie
Ryszard Jankowski