Promocyjne ceny na literaturę dostępną w Diecezji Zachodniej.

Zamówienia można składać telefonicznie: tel. 061 847 28 76
lub pocztą elektroniczną: diecezja@zaufanie.pl

Podręczniki do nauki w gimnazjum

Jezus Chrystus. Boży dar i nasz wybór – 14 zł

Jeden z najważniejszych podręczników dla gimnazjalistów. Przedstawia życie i działalność Jezusa z Nazaretu . W niezwykły sposób przybliża Jego charakter i nauki. Poznawanie Jezusa jest największą wiedzą, jaką uczeń może uzyskać. Jest ona niezwykle pomocna w codziennych zajęciach, planach, trudnościach i problemach. Oby Jezus przedstawiony w tym podręczniku stał się osobistym Przyjacielem i Zbawicielem każdego z młodych ludzi.

Gimnazjum I i II klasa

Jego historia – Starożytny Izrael – 20 zł

Ogłaszamy ważną wiadomość dla gimnazjalistów, w szczególności uczących się religii według programu opracowanego i realizowanego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, a także dla rodziców i katechumenów. Oto wydaliśmy pierwszy z długo oczekiwanych podręczników, które okażą się przydatne wam wszystkim, mamy taką nadzieję, podczas osobistego i zespołowego studium Pisma Świętego.

Gimnazjum I i II klasa

Jego historia – Kościół apostolski – 20 zł

Jest to drugi z serii podręczników Jego historia – od exodusu do paruzji. Przeznaczony jest dla gimnazjalistów, w szczególności uczących się religii wg programu opracowanego i realizowanego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, a także dla ich rodziców oraz katechetów. Zapewne także on okaże Ci się przydatny, mamy taką nadzieję, podczas osobistego i zespołowego studium Pisma Świętego.
Niniejszy podręcznik w sposób interesujący przybliża dzieło Mistrza z Nazaretu oraz pierwszych chrześcijan – Jego uczniów, w szczególności apostołów.

Gimnazjum II klasa

Jego historia – Chrześcijaństwo (I-XIX w.) – 20 zł

Chrześcijaństwo (I-XIX w.) to tytuł trzeciego z kolei podręcznika do religii dla uczniów gimnazjum, wchodzącego w skład 4-częściowej serii pod ogólnym tytułem Jego historia – od exodusu do paruzji. Wierzymy, że ten podręcznik pozwoli lepiej zrozumieć historię chrześcijaństwa na przestrzeni 1900 lat, tym bardziej, że wnioski wyciągnięte z dziewiętnastu wieków chrześcijaństwa na ogół wywierają ogromny wpływ nie tylko na człowieka wierzącego, nie tylko na historyka.

Gimnazjum III klasa

Jego historia – Adwentyzm – 20 zł

Jest to czwarty i zarazem ostatni podręcznik z serii Jego historia – od exodusu do paruzji. W szczególności polecamy go gimnazjalistom, uczącym się religii według programu opracowanego i realizowanego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, a także ich rodzicom i katechetom.
Na kolejnych stronach tego podręcznika zamieściliśmy istotne informacje na temat genezy współczesnego adwentyzmu.
Niech ten podręcznik pomoże Ci w podejmowaniu właściwych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów!

Gimnazjum III klasa

Podręczniki do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych

Wybory i wyzwania – 8 zł

I klasa

Wybory i wyzwania (mat. pom.) – 8 zł

Materiały pomocnicze do książki Wybory i wyzwana.

I klasa

Zasady wiary – 20 zł

Podręcznik do nauki religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zawiera 28 biblijnych zasad wiary, opisanych zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu.
Zasady wiary są tutaj opisane w przystępny, łatwy do przyswojenia i zrozumienia sposób. Ciężko znaleźć lepszy materiał o podobnej tematyce przystosowany dla młodzieży.

I klasa

Światopoglądy i religie – 20 zł

Podręcznik do nauki religii w szkołach ponadpodstawowych.

II klasa

Światopoglądy i religie (mat. pomocnicze) – 8 zł

Materiały pomocnicze do podręcznika „Światopoglądy i religie”.

II klasa

Światopoglądy i religie (przew. metodyczny) – 12 zł

Przewodnik metodyczny do podręcznika „Światopoglądy i religie”.

II klasa

Księga Daniela i Objawienie Jana – 17 zł

Książka z serii podręczników do religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnikliwe studium proroctw zapisanych w księgach Daniela i Apokalipsy.

II klasa

Księga Daniela i Obj. Jana (mat. pom.) – 14 zł

Materiały pomocnicze do Księgi Daniela i Objawienia Jana.

II klasa

Księga Daniela i Objawienie Jana (przewodnik) – 10 zł

Przewodnik metodyczny do Księgi Daniela i Objawienia Jana.

II klasa

Małżeństwo i rodzina – 12 zł

Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

III klasa

Małżeństwo i rodzina (mat. pom.) – 12 zł

Materiały pomocnicze do książki Małżeństwo i rodzina.

III klasa

Małżeństwo i rodzina (przewodnik) – 12 zł

Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do książki Małżeństwo i rodzina.

III klasa

List do Rzymian – 20 zł

Podręcznik do nauki religii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wnikliwe studium Listu do Rzymian.

III klasa