|

Obóz Harcersko-Zuchowy ZHA 2024

Zapraszamy na Obóz Harcersko-Zuchowy ZHA 2024 r. w Trzech Morgach.

Dla kogo: dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 r. ż. 
Termin: 7-15 sierpnia 2024 r. 
Miejsce: Trzy Morgi Stanica harcerska Hufca ZHP Piotrków Trybunalski. 
Adres: Stobnica 79A, 97-510 
Cena: 880 zł od uczestnika płatne do 22 lipca 2024 r.  
Rejestracja: Do 22 lipca 2024 r. 

Uwaga! Rejestracja składa się z 3 etapów: 

  1. Rejestracja online – https://forms.office.com/e/Gz21GzmGAG?origin=lprLink 
  2. Terminowa wpłata kwoty 880 zł za każdego uczestnika do dnia 22 lipca 2024 r.  
  3. Wypełnienie dokumentów w formie papierowej, które uczestnik musi wysłać tylko i wyłącznie na adres: 

Olga Kulinicz 
Ul. Włocławska 43
05-825 Grodzisk Mazowiecki  

Dokumenty do wypełnienia zostaną wysłane w postaci elektronicznej na podany w formularzu adres kontaktowy. Nie ma możliwości przekazywania wypełnionych dokumentów przy tzw. okazji.  

Dane do przelewu: 

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
nr konta: 84 1750 0012 0000 0000 3024 9496 
Tytuł przelewu: Obóz harcersko-zuchowy – Imię i nazwisko uczestnika 

Kierownikiem wypoczynku jest st. przew. Olga Kulinicz  

Kontakt do Organizatorów: oboz@zha.org.pl tel. 503 960 950 w godzinach 10:00-16:00  

W okresie 16-28 lipca kontakt tylko drogą e-mail.  

Obóz jest rejestrowany w Kuratorium Oświaty w związku z czym spełniamy wymogi dotyczące organizacji obozów wg obowiązujących przepisów prawa.   

Udział w obozie mogą brać dzieci i młodzież od 7 do 15 r. ż.  

Dzielimy się na 4 podobozy: 


Podobóz zuchowy 7- 9 latkowie zajmie się Tropicielstwem! Poprzez obserwacje przyrody, głównie ptaków i roślinności, tropienie i rozpoznawanie zwierząt, sprobujemy odnaleźć Boga w świecie, który nas otacza. Skupimy się na przyrodzie jako darze Bożym dla nas – jak w pełni z niej korzystać. Nauczymy się praktycznych umiejętności harcerskich – budowania i rozpalania ogniska, budowania sprzętów obozowych. Stawiamy na rozwój społeczny dzieci poprzez pracę w grupach,  fizyczny poprzez gry i zabawy sportowe oraz duchowy jako poznawanie charakteru Boga objawionego w przyrodzie.  

Komendantką podobozu zuchowego jest st. przew. Paulina Rawińska  
Kontakt: paulina.rawinska@zha.org.pl


Podobóz harcerzy młodszych: 10-12 latkowie z podziałem na 2 podobozy dla harcerek i harcerzy. Obóz ma na celu wytworzenie zdrowych relacji między uczestnikami oraz zaangażowanie harcerzy w utrzymanie i funkcjonowanie podobozu. Program będzie stworzony z odpowiednim luzem, aby tworzył przestrzeń na interakcję zastępowych z podopiecznymi oraz rozwój umiejętności obozowych i harcerskich. Rozwój duchowy oparty będzie o przypowieści Chrystusa które zgłębiać będziemy na codziennych nabożeństwach i ogniskach. 

Komendantem 2 podobozów harcerek i harcerzy jest dh Dawid Skrzypczak, którego będą wspierać oboźna dh Eliza Dobrzyń i oboźny dh Sebastian Gancarczyk.  
Kontakt: skrzypczak.dawid@zha.org.pl  


Podobóz harcerzy starszych: dla młodzieży 13-15 lat.  W tym roku chcielibyśmy, aby harcerze starsi wyjechali z obozu z praktycznymi umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy, posiadając na to odpowiednie certyfikaty ukończenia kursu. Pomoże nam w tym szkoleniowiec z zakresu ratownictwa oraz z zawodu ratownik medyczny Gabriel Chmielewski. Stawiamy na samodzielność uczestników, nie zabraknie wyzwań i zdobywania nowych sprawności. Własnymi rękoma zbudujemy obóz, poznamy las, popływamy kajakami po Pilicy, wzbogacimy się duchowo i relacyjnie.  

Komendantką podobozu harcerzy starszych jest dh Adrianna Ganczarczyk, którą będzie wspierać jako oboźny st. przew. Mariusz Rawiński.  
Kontakt: adrianna.ganczarczyk@zha.org.pl