Dzień Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej

Potrzebni Społeczeństwu

Drodzy Przyjaciele!

 Żyjemy w świecie szybko rozwijającej się komunikacji cyfrowej, która pozwala docierać z przekazem informacyjnym do tysięcy ludzi w krótkim czasie. Te nowoczesne technologie mogą być również wykorzystane do głoszenia ewangelii. I tak też właśnie stara się czynić Korespondencyjna Szkoła Biblijna. Stąd też w bieżącym roku zamierzamy opracować nowe kursy online, tym razem z zakresu psychologii społecznej. Dotyczyć one będą m.in. takich zagadnień jak: kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem i emocjami, rozwiązywanie konfliktów itp. Są to tematy, które co raz bardziej interesują zeświecczające się społeczeństwo. Nasze nowe kursy będą zawierały to, czego oczywiście nie pomijamy, odniesienia do duchowości chrześcijańskiej. Kursy te zamierzamy upowszechniać głównie przez internet i telefony komórkowe.

Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o dar serca. Zebrane środki pomogą nam w urzeczywistnieniu tego ambitnego projektu. Pozwolą one także na dotarcie z przesłaniem nadziei, zdrowia i ratunku do tysięcy zagubionych w życiu ludzi.

Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem pozostaje

Mirosław Harasim

— dyrektor Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej oraz Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia

Jak złożyć dary?

1. Dary zostaną zebrane podczas nabożeństwa sobotniego w osobnej kolekcie lub w przeznaczonych na ten cel kopertach.

2. Dar na projekt można również przekazać bezpośrednio na konto Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej:

08 1240 1040 1111 0010 9898 4551, z dopiskiem: Dar na Dzień KSB.