Dzień Wydawnictwa „Znaki Czasu”

Drodzy Współwyznawcy i Sympatycy Kościoła!

Z okazji Dnia Wydawnictwa Znaki Czasu pragniemy podziękować Wam za dobrą współpracę w minionym roku oraz złożyć najlepsze życzenia noworoczne!

W 2024 roku chcielibyśmy zachęcić Was, Drodzy, do udziału w projekcie pod nazwą Adwentyści dla samorządowców. Jak wiadomo, już wkrótce odbędą się wybory prezydentów i burmistrzów miast, wójtów oraz członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. O ludziach, którzy pełnią funkcje społeczne, Ellen G. White napisała:

Do ludzi kierujących życiem społecznym i gospodarczym, ludzi zajmujących odpowiedzialne stanowiska, powinno być w pierwszej kolejności skierowane wezwanie ewangelii. Nasze podejście do tych osób powinno cechować się życzliwością, serdecznością i braterstwem.

Stąd też Wydawnictwo Znaki Czasu zamierza przygotować specjalny podarunek, który zostanie przekazany nowo wybranym samorządowcom. Znajdą się w nim: okolicznościowe wydanie miesięcznika Znaki Czasu, książka misyjna, folder informacyjny o Kościele adwentystycznym oraz dane dostępu do platformy internetowej z bezpłatnymi audiobookami i e-pubami. Dzięki tej inicjatywie, jak wierzymy, przesłanie adwentystyczne i ewangeliczna prawda będą mogły dotrzeć do wielu wpływowych osób w całej Polsce. Zebrane dary zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów tego projektu.

Ufamy, że prośba o dar na projekt Adwentyści dla samorządowców spotka się z Waszą życzliwą odpowiedzią.

Z braterskim pozdrowieniem i podziękowaniem pozostaje

Mirosław Harasim

— dyrektor Wydawnictwa Znaki Czasu

Jak złożyć dary?

1. Dary zostaną zebrane podczas nabożeństwa sobotniego w osobnej kolekcie lub w przeznaczonych do tego kopertach.

2. Dar na projekt można również przekazać bezpośrednio na konto Wydawnictwa: 35 1240 6003 1111 0010 6365 5673, z dopiskiem: Dar na Dzień WZC.