Dzień Dziedzictwa Adwentystycznego 2023

Drogie Siostry, drodzy Bracia,

W Dniu Dziedzictwa Adwentystycznego pragniemy przypomnieć rolę i znaczenie siostry Ellen White. Prosta historia, którą można przedstawić w części nabożeństwa przeznaczonej dla dzieci opowiada o Bożym działaniu w życiu naszych pionierów. Kazanie można oprzeć na tekście przygotowanym przez wieloletnią sekretarz naszego wydziału, a obecnie wiceprzewodniczącą Generalnej Konferencji, pastor Audrey Andersson. W czasie nabożeństwa okażmy w modlitwach wdzięczność naszemu Bogu za Jego prowadzenie Bożego Kościoła i dar Ducha Proroctwa.

Z życzeniami Bożego prowadzenia

Marek Rakowski
Dyrektor Sekretariatu Kaznodziejstwa