||

Chrzest we Wrocławiu

Dnia 22 kwietnia 2023 r. w zborze we Wrocławiu miał miejsce kolejny w tym roku chrzest. Przymierze z Panem Bogiem zawarły trzy osoby: Adolf, Wojtek oraz Jerzy z Lubina. W trakcie uroczystego nabożeństwa, przed zanurzeniem, katechumeni opowiedzieli o tym jak poznali prawdę biblijną. Aktu zanurzenia dokonali pastorzy: Piotr Hoffmann (Adolfa i Wojtka) oraz Andrzej Majewski (Jerzego).

Nowym członkom Kościoła składamy najserdeczniejsze życzenia Bożych błogosławieństw i wzrastania w wierze.