Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku

publikacja opracowana przez zespół ADRA Polska.  Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku skupia się wyłącznie na aktywnościach, skierowanych do mieszkańców naszego sąsiedniego państwa, które od ponad roku dzielnie stawia czoło rosyjskiej agresji.   

Co zawiera Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku?

Raport zawiera informacje o wszystkich naszych działaniach skierowanych do mieszkańców Ukrainy na terenie Polski oraz innych państw. Opisana została tam m.in. działalność schronisk i Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemcówtransporty humanitarne wysyłane do Ukrainy, ewakuacjezakup agregatów prądotwórczych, pomoc psychologiczna realizowana przez platformę GiveAndGetHelp.com, a także inne formy pomocy materialnej i niematerialnej.

Jak możemy przeczytać we wstępie:

Działania wojenne na terenie Ukrainy spowodowały, że w 2022 roku działalność Fundacji ADRA Polska skupiła się głównie na pomocy uchodźcom z Ukrainy i transportach humanitarnych. ADRA Polska swoją pomoc humanitarną uruchomiła już w pierwszych dniach konfliktu. Czas w jakim zareagowaliśmy był najistotniejszy, ponieważ właśnie ten okres był najbardziej traumatyczny dla obywateli Ukrainy. Wszystkie nasze działania pomocowe sfinansowane zostały dzięki hojności indywidualnych darczyńców, firm komercyjnych, a także dotacjom zagranicznych partnerów: głównie CARE, HIAS oraz ADRA International. Bez tego wsparcia tak intensywny rozwój działań dobroczynnych Fundacji w 2022 roku nie byłby możliwy.

O intensywności działań i zakresie pomocy w 2022 roku, skierowanej do obywateli ukraińskich na terenach wojennych i w naszym kraju, mogą świadczyć poniższe szczegółowe dane liczbowe:

  • 83 813 usług noclegu, z których skorzystało 1 177 osób;
  • 55 placówek, które w ciągu roku działały jako schroniska udzielające pomocy uchodźcom w 53 miejscowościach na terenie całego kraju;
  • 300 miejsc noclegowych zapewniono średnio na dobę;
  • 1 404 gospodarstw domowych, którym udzielono bezwarunkowej pomocy finansowej (świadczenie pieniężne w kwocie średnio 700 zł wypłacane przez 3 miesiące);
  • 586 gospodarstw domowych, które skorzystały z pomocy finansowej na wynajem;
  • 71 487 paczek z pomocą rzeczową wydawaną w Ukrainie (5 106 osób, które korzystały z pomocy rzeczowej);
  • 1 167 osób ewakuowanych z Ukrainy, uciekających przed wojną;
  • 8 545 godzin konsultacji indywidualnych i zajęć w ramach kursów realizowanych w centrach integracji (4 512 osób, które korzystały z działań integracyjnych);
  • 1 660 konsultacji psychologicznych realizowanych poprzez platformę online i telefon.

Pobierz Raport z działań na rzecz Ukrainy realizowanych w 2022 roku