Dzień Osób Szczególnej Troski

Drodzy Bracia i Drogie Siostry!

W sobotę, 29 kwietnia 2023, po raz drugi obchodzić będziemy Dzień Osób Szczególnej Troski. W ogólnoświatowym Kościele od kilku lat działa nowy departament pod nazwą Adventist Possibility Ministries (APM), który udziela duszpasterskiego wsparcia i pomaga wyznawcom w dostrzeżeniu ich wyjątkowych, mocnych stron i możliwości danych im przez kochającego Boga do służby, pomimo przeróżnych barier związanych z np. niepełnosprawnością.

 Adventist Possibility Ministries (APM) skupia się na siedmiu grupach:

  • osoby głuchonieme,
  • niewidome bądź słabowidzące,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • osoby, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym,
  • sieroty/bezbronne dzieci,
  • osoby, które straciły współmałżonka,
  • opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Polskim odpowiedniku APM (Sekretariat Osób Szczególnej Troski) dodaliśmy jeszcze jedną grupę – osoby samotnie wychowujące dzieci.

Ten szczególny Szabat,  jest doskonałą okazją, by rozejrzeć się wokół i zauważyć, że takie osoby są wśród nas. Nie tylko zauważyć, ale otworzyć się na nowe możliwości współpracy, wzajemnego wsparcia, okazania troski oraz zaangażowania do wspólnego budowania adwentowej społeczności.

Moi Drodzy, ktoś policzył, że Pismo Święte zawiera 2103 wersety, w których Bóg wyraża swoją szczególną troskę o ubogich, chorych, zranionych i samotnych. Biblia jest pełna wyrazistych opisów troski Boga, dlatego też żyjąc w świetle służby i ofiary Jezusa powinniśmy być ludźmi współczującymi, twórczymi, i odważnymi w dążeniu do wypełniania prawa, okazywania miłości bratniej i pokornego obcowania z Bogiem (Mi 6,8).

Dziś tę służbę możemy po części wykonać składając szczególny dar, który posłuży na potrzeby Waszego lokalnego zboru. Wykorzystajcie te środki do pracy z osobami, które potrzebują duszpasterskiego wsparcia.

Niech nasza misja skupia się na możliwościach a nie na niepełnosprawnościach!

Dziękujemy za Twoje ochotne serce!

Beata Śleszyńska

Sekretariat Osób Szczególnej Troski