Dzień Szafarstwa 2023

JEDNI DRUGICH CIĘŻARY NOŚCIE

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie,

Nieustająca fala niepokojów związanych z wojną na Ukrainie, rosnące ceny podstawowych produktów i inne niedogodności ekonomiczne powodują, że mimo Bożej troski o swój lud     i jego obfitych błogosławieństw, ciągle znajdują się w naszej społeczności osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy materialnej.

Celem kolekty darów Dnia Szafarstwa w tym roku jest właśnie zebranie środków na pomoc najbardziej potrzebującym współwyznawcom.

Bóg ustami Mojżesza daje nam cenną wskazówkę:

„A jeżeli będzie u ciebie ubogi któryś z twoich braci w jednym z twoich miast, w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje tobie, to nie zatwardzisz serca i nie zamkniesz ręki przed twoim ubogim bratem.” (Księga Powtórzonego Prawa 15:7, BE)

Jednocześnie chciałbym podziękować za Wasze dary złożone z okazji Dnia Szafarstwa w 2022r. na kwotę 21.553 zł.

Liczymy na otwarte Wasze serca i dłonie, by dzięki tym darom potrzebującym było udzielone wsparcie, a Boże błogosławieństwo spoczęło na Waszych domach, rodzinach i wszystkich dobrach jakie posiadacie.

Z przyjacielskim pozdrowieniem,

pastor Tadeusz Niewolik

 

JAK ZŁOZYĆ DARY?

– Dar na projekt można złożyć w kopercie z dopiskiem: Pomoc wyznawcom.

– Dar można również przekazać bezpośrednio na konto Zarządu Kościoła: 59 1750 0012 0000 0000 3024 9267 z dopiskiem: Pomoc wyznawcom.