Blisko serca

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

już za moment będziemy żegnać 2022 rok. Zanim wybije północ, często oddajemy się chwili refleksji nad mijającym czasem i analizujemy nasze czyny, słowa i myśli. Jeśli spojrzymy na minione wydarzenia na świecie i w naszym kraju, takie jak wojna na Ukrainie, rosnąca inflacja, wysokie ceny paliw, energii i żywności, możemy śmiało powiedzieć, że ten rok był pod wieloma względami trudny.

Jednak, jako chrześcijanie posiadamy wyjątkowy dar – Jezusa Chrystusa. To dzięki Niemu, mimo szalejących wokół burz i przenikającej ciemności, możemy promieniować Jego miłością, możemy być napełnieni wdzięcznością oraz nieść nadzieję i pocieszenie strapionym.

Niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, Bóg pragnie, by jedno było niezmienne – bezustannie powinniśmy naśladować Jezusa Chrystusa. Będziemy mieli ku temu okazję każdego, kolejnego dnia w Nowym Roku! Możemy jeszcze więcej czasu poświęcać na poznawanie Jego charakteru, zrozumienie Jego Słowa, na rozmowę z Nim i modlitwę. Ponadto, będziemy mogli stawać się coraz bardziej podobnymi do Niego, poprzez nasze czyny. Nadchodzący Nowy Rok stworzy kolejne okazje do tego, by naśladować sposób, w jaki Chrystus traktował ludzi. Będziemy mieli przywilej pomagać potrzebującym, pocieszać chorych, karmić głodnych, towarzyszyć samotnym, podnosić na duchu strapionych i okazywać szacunek pogardzanym. Niezależnie od tego, co przyniesie kolejny rok, my wciąż będziemy mogli przejść przez ten czas z promiennym obliczem, mając radość i satysfakcję z tego, że nasz Pan może używać nas w swoim wielkim dziele.

„Jeśli On mieszka w nas, nasze serca będą pełne Bożego współczucia. Zamknięte źródła gorliwej Chrystusowej miłości zostaną otwarte. Bóg żąda nie tylko darów dla potrzebujących, ale także pogodnego wyrazu twarzy, niosących nadzieję słów i uprzejmego podania ręki”
Przypowieści Chrystusa s. 306

Życzę sobie i Wam, byśmy przekraczając próg Nowego Roku uchwycili się mocno Chrystusowej dłoni i abyśmy kroczyli z nim każdego dnia. Niech to On będzie źródłem wszelkiej miłości i radości w naszych domach, niech przepełnia nas wdzięcznością i uczy wrażliwości. Niech Chrystus wyposaży nas i naszych bliskich we wszystko, „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,3). A chodząc z Nim badajmy Jego charakter i naśladujmy Go, gdziekolwiek się znajdziemy, tak, aby światło Jego chwały padało na ludzi, którzy zostaną postawieni na naszej drodze.

Paweł Lazar
dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej