Dary 13. soboty – 24 września 2022

Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Umiłowani w Chrystusie – Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

W imieniu Zarządu Diecezji Południowej, pragnę przekazać całej Rodzinie Adwentowej w Polsce najserdeczniejsze, braterskie pozdrowienia!

Dzisiaj (24 września 2022 r.) w ostatnią sobotę kwartału zbieramy dary 13-tej soboty, które są przeznaczone na wsparcie dwóch projektów w kraju i za granicą. Projektem zagranicznym jest projekt realizowany na terenie Wydziału Południowoamerykańskiego zgodnie z informacją w kwartalniku lekcji Szkoły Sobotniej.

Natomiast projektem krajowym jest remont Domu Modlitwy w Wieluniu.

Zbór w Wieluniu jest niewielką wspólnotą wierzących. Stoi ona aktualnie przed dużymi wyzwaniami związanymi z odnowieniem budynku. W ostatnim roku w budynku doszło do pożaru, który sprawił, że konieczne jest odnowienie kotłowni oraz wykonanie prac związanych z termomodernizacją obiektu. Dodatkowym wyzwaniem jest konieczność wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Wszystko to przekracza środki finansowe zboru, dlatego zwracamy się do Was, Siostry i Bracia, z gorącą prośbą o wsparcie finansowe remontu Domu Modlitwy w Wieluniu.

Dzisiejsze dary złożone luzem będą przeznaczone po 50% na misję krajową i zagraniczną. Istnieje również możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt, co można uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem: „misja zagraniczna” lub „remont Domu Modlitwy w Wieluniu”.

Niech Pan udzieli wszystkim ofiarodawcom obfitych łask Bożych.

Przewodniczący Diecezji Południowej
pastor Marek Jankowski