Dzień Edukacji Adwentystycznej

Pismo z okazji Dnia Edukacji Adwentystycznej, 11 czerwca 2022r.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Edukacja adwentystyczna na świecie obchodzi w tym roku swoją 150 rocznicę. Za nami bogata historia i tradycja nauczania dzieci i młodzieży w duchu  chrześcijańskim. Patrząc na rozwój szkolnictwa adwentystycznego w różnych krajach świata możemy zauważyć, że tam, gdzie edukację uczyniono priorytetową działalnością Kościoła, tam również Kościół ten rozwija się i wzrasta. Edukacja adwentystyczna jest bowiem misją Kościoła i chciałabym abyśmy w ten sposób zaczęli o niej myśleć. Polecenie wydane przez Pana Jezusa: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15), realizuje się także przez dzieło edukacji, dzięki której możemy z Bożą miłością docierać nie tylko do uczniów, ale także do ich rodziców i całych rodzin.

Dlatego też w tym szczególnym dniu zachęcam Was, Drodzy, do zaangażowania się w tę misję i do wspierania inicjatyw edukacyjnych w naszym kraju. Zebrane dzisiaj dary mają służyć dalszemu rozwojowi Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, w której kształcą się nie tylko przyszłe kadry Kościoła, ale także wielu młodych mężczyzn i kobiet, którzy chcą głębiej poznać Pana Boga, Jego Słowo i służyć lokalnej społeczności wierzących.

Przy tej okazji zachęcam również tych wszystkich, którzy jeszcze nie studiowali w WSTH do tego, by podjęli taką decyzję – i od przyszłego roku akademickiego rozpoczęli swoją edukacyjną przygodę w Podkowie Leśnej.

Pamiętajmy o misji przez edukację, módlmy się o jej powodzenie w naszym kraju, o Boże błogosławieństwo i tak jak możemy, wspierajmy ją również finansowo.

Z życzeniami Bożej obecności każdego dnia

Beata Baron

Dyrektor Sekretariatu Edukacji