|

Wykłady Marka Finleya

Warszawa, 14 kwietnia 2022

Sławcie Boga, który jest źródłem naszej nadziei, abyście – zakorzenieni w Jego Duchu Uświęcenia – z radością i pokojem coraz bardziej obfitowali wszelkim owocem tej nadziei.
(List do Rzymian 13:15 Nowy Przekład Dynamiczny)

Proszę odczytać w sobotę 16 kwietnia 2022

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie,

Już za kilka dni będziemy gościć w naszym kraju pastora Marka Finley’a. Wraz z grupą osób towarzyszących odwiedzi on w ramach podróży misyjnej Polskę i Węgry. Podczas 5-ciu spotkań pt. „NA NOWO Z NADZIEJĄ” odbywających się w dniach 21-25 kwietnia (o godz. 17.30 w jęz. polskim i o 19.30 w jęz. ukraińskim), pastor Finley pragnie podzielić się z nami ciepłem Bożych obietnic i umocnić w nas płomień ufności i wiary. Bardzo zależy mu, abyśmy wzięli udział poprzez transmisje internetową w tym krótkim, ale jakże ważnym wydarzeniu. Pastor Mark Finley przygotował osobiste zaproszenie w formie nagrania video skierowane do wszystkich wyznawców polskiego Kościoła Adwentystycznego. UWAGA: zachęcamy do udostępnienia zborowi przekazu wideo z zaproszeniem M. Finleya. Wierzymy, że ten apel nie pozostanie bez odpowiedzi. Uzupełnieniem programu będą krótkie filmiki o tematyce zdrowotnej, przygotowane przez siostrę Ernestine Finley, które w późniejszym czasie zostaną udostępnione na kanale YouTube Głos Nadziei.

Kochani, czas jest poważny. Nie wiemy jak długo jeszcze na świecie panować będzie względny spokój. Wydarzenia rozgrywające się za naszą wschodnią granicą dobitnie świadczą, że żyjemy na beczce z prochem. Jedno nieprzemyślane słowo, jedna źle podjęta polityczna decyzja może zamienić nasz świat w wojenne piekło. Z tym większą gorliwością winniśmy więc szukać Bożego oblicza.

Program Marka Finley’a to nie tylko sposobność do zanurzenia się w Słowie Bożym, ale także wezwanie do duchowego przebudzenia, do odnowienia więzi z Bogiem, do przywrócenia ducha gorliwej modlitwy. Ten program, może być dla każdego z nas potężnym impulsem do duchowego odrodzenia.

W ciągu najbliższych dni dotrą do Was darmowe broszury pt. „NA NOWO Z NADZIEJĄ”, które stanowią materiał uzupełniający do serii wykładów. Otrzymacie je w trzech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

Zostały już opracowane materiały reklamowe – projekty ulotek i plakatów. Wkrótce będą gotowe specjalne grafiki, które można będzie przesyłać za pośrednictwem smartfonów, lub zamieszczać ma Facebooku. Wszelkie informacje na temat wykładów pastora Marka Finley’a, FILM Z ZAPROSZENIEM oraz inne materiały do pobrania dostępne są stronie https://adwent.pl/mark-finley-w-polsce-informacje/

Módlmy się w intencji Bożego błogosławieństwa dla tego programu. Zróbmy wszystko, by osobiście wziąć w nim udział i zachęcić innych do skorzystania z tej unikalnej okazji.

Niech Dobry Bóg otoczy nas swoją opieką, udzieli wielu łask i błogosławieństw oraz radości wynikającej z dzielenia się Ewangelią Zbawienia!

pastor Zbigniew Makarewicz
Sekretariat Misji

LINKI DO WYKŁADÓW:

#1 [21.04] – „Mieć nadzieję, gdy nie ma nadziei”

#2 [22.04] – „Jezus – Lekarz złamanych serc”

#3 [23.04] – „Dlaczego niewinni ludzie cierpią?”

#4 [24.04] – „Dotyk wiary”

#5 [25.04] – „Gdy wiara staje się rzeczywistością”