Dzień Osób Szczególnej Troski

Okólnik na Dzień Osób Szczególnej Troski

Drodzy Bracia i Drogie Siostry!

Każdy Szabat jest wyjątkowy, ale jak wiecie, co jakiś czas obchodzimy w naszym Kościele szczególne dni a nawet tygodnie. Takim kolejnym wydarzeniem jest dzień poświęcony osobom, które mają w życiu trudniej i to z różnych przyczyn.

W sobotę, 30 kwietnia, po raz pierwszy, obchodzić będziemy Dzień osób szczególnej troski.  Pozwólcie na kilka zdań wyjaśnień. Otóż, w ogólnoświatowym Kościele od kilku lat działa nowy departament pod nazwą Adventist Possibility Ministries (APM), który udziela duszpasterskiego wsparcia i pomaga wyznawcom w dostrzeżeniu ich wyjątkowych mocnych stron i możliwości danych im przez kochającego Boga do służby, pomimo przeróżnych barier związanych z np. niepełnosprawnością.

Adventist Possibility Ministries (APM) skupia się na siedmiu grupach:

  • osoby głuchonieme,
  • niewidome bądź słabowidzące,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • osoby, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym,
  • sieroty/bezbronne dzieci,
  • osoby, które straciły współmałżonka,
  • oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

W Polskim odpowiedniku APM (Sekretariat Osób Szczególnej Troski) dodaliśmy jeszcze jedną grupę – osoby samotnie wychowujące dzieci.

Ten szczególny Szabat, jest doskonałą okazją, by rozejrzeć się wokół i zauważyć, że takie osoby są wśród nas. Nie tylko zauważyć, ale otworzyć się na nowe możliwości współpracy, wzajemnego wsparcia, okazania troski oraz zaangażowania do wspólnego budowania adwentowej społeczności.

Nie chcę powiedzieć, że do tej pory zaniedbaliśmy takową duszpasterską służbę, ale warto zauważyć jeszcze większe możliwości wsparcia i zaangażowania takich osób w życie zboru oraz w działania misyjne, bo wspólnie możemy więcej dzięki łasce naszego kochanego Zbawcy.

Niech nasza misja skupia się na możliwościach a nie na niepełnosprawnościach!

Beata Śleszyńska

Sekretariat Osób Szczególnej Troski