|

Zasady pomocy uchodźcom

Warszawa, dn. 17 marca 2022 roku

Do pastorów i starszych zborów Kościoła w Polsce

INFORMACJA O ZASADACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Drodzy Wyznawcy i Pastorzy zborów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP,

W niniejszym piśmie przesyłamy informacje i dokumenty dotyczące pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy.

  1. Podstawowym dokumentem jest Ustawa z 12 marca 2022 roku, Poz. 583 w Dzienniku Ustaw, którą załączamy w całości (Załącznik nr 1).
  2. WAŻNE! Artykuł 13 ww. Ustawy przyznający świadczenie każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy (Załącznik nr 2)
  3. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne (Załącznik nr 3)
  4. Wzór Karty osoby przyjętej do zakwaterowania (Załącznik nr 4)
  5. Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (Załącznik nr 5)
  6. Instrukcja składania ww. wniosku: https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/nadawanie-numeru-pesel-obywatelom-ukrainy.html#PESEL
  7. Wykaz urzędów gminy w największych miastach, gdzie można składać wniosek: https://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html
  8. Poradnik dla matek z dziećmi (w języku ukraińskim)

W razie pytań prosimy o kontaktowanie się z lokalnymi i diecezjalnymi koordynatorami pomocy uchodźcom.

Z życzeniami Bożej opieki

Pastor Marek Rakowski

sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego