Dary 13. soboty

DARY 13. SOBOTY – 26 marca 2022 roku.

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

Witam Was w imieniu Pana Jezusa życząc pokoju Bożego.

Przesyłam najlepsze i najserdeczniejsze pozdrowienia z Zarządu Kościoła. Zgodnie z przyjętym zwyczajem w każdą 13. sobotę kwartału dokonujemy zbiórki na dwa wybrane projekty.

  • Pierwszy projekt dotyczy wsparcia Kształcenia w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej (WSTH) w Podkowie Leśnej pt. „Edukacja bez barier”.Wymaga on systematycznych inwestycji mających na celu dostosowanie uczelni do współczesnych  standardów europejskich. Jestem głęboko przekonany, że dla każdego z nas działalność naszej Szkoły jest niezwykle ważna, dlatego zapraszam do złożenia darów na ten cel.
  • Drugi projekt dotyczy Wydziału Południowej Azji i Pacyfiku, na który też chcemy złożyć szczególny dar.

Jako naśladowcy Chrystusa należymy do jednej międzynarodowej rodziny i nie są nam obojętne potrzeby w innych krajach. Obecnie dajemy tego dowód przez duże zaangażowanie naszych wyznawców w pomoc dla gości z Ukrainy, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

Dlatego zwracam się do Was z serdeczną prośbą o złożenie daru na  wspieranie projektu Zarządu Kościoła oraz na projekt misyjny na terenie wymienionego Wydziału.

Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności za wszelkie otrzymane Boże błogosławieństwa. Pragnę poinformować, że złożone dary zostaną w równej części podzielone przez skarbnika zboru na dwa projekty. Jest jednak możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku proszę to uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem, że  dar dotyczy WSTH  lub Wydziału Południowej Azji i Pacyfiku.

Największe podziękowanie chwała i cześć należy się Naszemu Bogu teraz i na wieki.

Za złożone dary serdecznie dziękuje. Życzę wiele Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Brat w Chrystusie –

Przewodniczący   

Ryszard Jankowski