Warsztaty Zdrowych Relacji – 6 marca

Zapraszamy serdecznie na najbliższe Warsztaty Zdrowych Relacji!

Niedziela: 6 marca / 10-13

Temat: Wsparcie w Kryzysie. Jak się przygotować i jak pomagać?

https://us02web.zoom.us/j/86170201408

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla Ukrainy.

Między innymi znajdziecie odpowiedź na ważne pytania:

  1. Przyjmując pod swój dach osoby z Ukrainy, jakie rady psychologiczne wziąć pod uwagę?
  2. Jak przygotować swój dom do przyjęcia uchodźców?
  3. Jak pomóc osobie po przeżyciu traumatycznych zdarzeń?
  4. Jeśli przyjmujesz do siebie dzieci, na co zwrócić uwagę?
  5. Co jeszcze mogę zrobić?
  6. Jak zachować spokój w chwili kryzysu?

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Osińska – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, wykładowca akademicki, kurator sądowy dla dorosłych, trener umiejętności psychospołecznych (rekomendacja I stopnia), terapeuta i psychotraumatolog w trakcie szkolenia, absolwentka licznych szkoleń z zakresu profesjonalnego wspierania osób w trudnych sytuacjach życiowych, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z kompetencji społecznych, także dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze, rodziców oraz rad pedagogicznych, współpracuje ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób marginalizowanych, angażując się w pomoc osobom w kryzysie i prowadząc grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, autorka publikacji z zakresu resocjalizacji, naukowo zainteresowana skutecznością probacji oraz innowacyjnymi metodami pracy, w szczególności z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych w resocjalizacji.