Sytuacja epidemiologiczna

Warszawa, dn. 29 marca 2022 roku

Do pastorów i starszych zborów Kościoła w Polsce

ZMIANY W ZASADACH HIGIENICZNO SANITARNYCH

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie!

Przypominamy, że zgodnie z decyzją ministra zdrowia, od 28 marca zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych. Minister zdrowia rekomenduje jednak noszenie maseczek w dużych skupiskach ludzkich. Oznacza to, że ich zakładanie podczas nabożeństw nie jest już obowiązkowe, a ich noszenie lub nie, jest dobrowolną decyzją każdej osoby uczestniczącej w nabożeństwie, uzależnioną od indywidualnej oceny ewentualnego zagrożenia.

Warto więc wziąć pod uwagę takie czynniki jak ilość uczestników nabożeństwa czy informacje o ogniskach zakażeń w rodzinach czy zborach.

Bardzo prosimy o wzajemne zrozumienie, szacunek i tolerancję dla osób, które podejmują decyzję używania lub nieużywania maseczek. Prosimy również o zachowywanie podstawowych zasad higieny ograniczających prawdopodobieństwo zakażenia.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP