|

Komunikat Zarządu Kościoła w Polsce

Warszawa, dn. 25 lutego 2022 roku

Do zborów i wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej

Drodzy Bracia i Siostry,

Od czwartku, 24 lutego nasza uwaga zwrócona jest na Ukrainę, gdzie rozpoczęła się wojna. Jak zawsze, najbardziej pokrzywdzonymi są osoby cywilne. Łączymy się w bólu z narodem ukraińskim, zarówno mieszkającym w ojczyźnie, jak i z obywatelami tego kraju, mieszkającymi w Polsce. Główną grupą uchodźców będą zapewne kobiety i dzieci.  Nasz kraj stanowi pierwsze miejsce ucieczki dla tych, którzy chcą schronić się przez działaniami wojennymi.  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce chce pomóc uchodźcom, tym bardziej, że wśród nich może być też duża grupa naszych współwyznawców, dla których Kościół może być pierwszym miejscem, do którego zgłoszą się po pomoc. Zarząd Kościoła powołał specjalny komitet mający koordynować pomoc niesioną przez Kościół i jego lokalne jednostki.

Przyszedł czas na nasze konkretne działanie. W najbliższych dniach do ośrodka w Wiśle przyjedzie grupa matek z dziećmi, które w tym miejscu będą mogły spędzić czas wojny.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy możemy realizować na kilka sposobów:

 • Można przekazywać środki pieniężne, które będą przeznaczone na pomoc uchodźcom, wpłacając na jedno z trzech kont
 • konto Zarządu Kościoła:
  – 84 1240 1066 1111 0000 0005 9356 – dopiskiem „Ukraina” Środki zbierane na to konto będą przeznaczone na pomoc udzielaną przez zbory i wyznawców.
 • konto Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej:
  – 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

Środki wpływające na to konto będą przeznaczone na sfinansowanie pobytu uchodźców w ośrodkach ChSCh.

 • konto ADRA – Polska:
  – 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 lub wpłaty poprzez https://www.adra.pl/pomoc-ukrainie/ .  Środki wpłacane na ADRĘ będą przeznaczone przede wszystkim na pomoc udzielaną na terenie Ukrainy.

Oczywiście, nie wyklucza to lokalnych zbiórek prowadzonych przez zbory, przeznaczonych na sfinansowanie potrzeb, związanych z goszczeniem uchodźców w prywatnych lokalach wyznawców danego zboru lub w pomieszczeniach danego zboru.

 • Przyjęcie na pewien czas gości z Ukrainy pod własny dach.

Osoby dysponujące większym domem lub mieszkaniem mogą udostępnić miejsce przybyszom. Prosimy o zgłaszanie takich akcesów do lokalnych pastorów, podając informację na temat ilości osób, które będzie można przyjąć, czasu na jaki można udzielać pomocy oraz ewentualnych potrzeb, w tym finansowych, związanych z goszczeniem u siebie uchodźców. Pastorów prosimy o przekazywanie informacji na temat miejsc noclegowych do swoich diecezji.

 • Przyjęcia na pewien czas gości z Ukrainy w pomieszczeniach zborowych.

Zbory dysponujące większą przestrzenią mogą udostępnić miejsce przybyszom na podobnych zasadach jak powyżej. Doraźnie mogą być to miejsca noclegowe na materacach. Jeśli zbór potrzebowałby pomocy w zorganizowaniu materacy i pościeli, prosimy zgłosić się do zarządu diecezji, do której należy zbór. W przypadku udostępnienia pomieszczeń zborowych potrzebne będzie też wsparcie w postaci przynajmniej jednej osoby, która będzie pomocna dla przybyszów w różnych życiowych sprawach, a jednocześnie dopilnuje majątku kościelnego. Starszych zborów prosimy o przekazanie właściwych informacji do lokalnego pastora. A pastorów proszę o przekazanie wszystkich danych do swojej diecezji.

 • Organizowanie lokalnych zbiórek materialnych na terenie zborów i filii ChSCh, które będą gościć uchodźców.

Najbardziej potrzebnymi artykułami będą: koce, śpiwory, materace, środki higieniczne i czystości (w tym dla kobiet i dzieci), książki dla dzieci (malowanki), artykuły do kolorowania), żywność o długim terminie przydatności (makarony, kasze, ryż, konserwy), woda, artykuły żywnościowe dla dzieci.

Zbory, które nie będą gościć u siebie uciekinierów, prosimy o wpłacanie środków na konto Zarządu Kościoła lub – w porozumieniu z zainteresowanym zborem goszczącym osoby z Ukrainy – przekazanie zebranych artykułów.

 • Oferowanie zatrudnienia lub pomoc w znalezieniu pracy dla uchodźców Ukrainy

Osoby, które mają taką możliwość, prosimy o przyjęcie do pracy uchodźców z Ukrainy, bądź pomoc w znalezieniu pracy na lokalnym rynku pracy.

 • Zaoferowanie fachowej pomocy dla uciekinierów z Ukrainy.

Szczególnie potrzebnymi rodzajami pomocy będą: pomoc medyczna (przede wszystkim lokalnie), pomoc prawna, pomoc psychologiczna. Profesjonalistów, którzy chcieliby udzielać pomocy (w tym online, oraz telefonicznie) prosimy o zgłaszanie swoich akcesów do pastorów, a pastorów do swoich diecezji.

 • Gotowość do wsparcia duchowego

Możecie także pomóc poprzez słowa wsparcia i pocieszenia, wspólną modlitwę z uchodźcami oraz zainteresowanie ich losem. Słowa wsparcia i modlitwy są także potrzebne tym osobom, które mieszkają w Polsce, a na Ukrainie zostały ich rodziny i przyjaciele. Zachęta do udzielania wsparcia dotyczy nie tylko naszych współwyznawców, ale też wszystkich osób z Ukrainy w naszym otoczeniu: sąsiadów, współpracowników, osoby świadczące nam swoje usługi.

Zachęcamy zbory do zorganizowania spotkań modlitewnych (przede wszystkim online) w intencji pokoju na Ukrainie, zaprzestania działań wojennych oraz społeczeństwa Ukrainy.

Zwracamy się także do wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego o wstrzymanie się od uczestnictwa w internetowych dyskusjach na temat wojny w Ukrainie. Zamieńmy aktywność internetową na słowa modlitwy, a komentarze w sieci na realne słowa wsparcia dla osób z Ukrainy.

Wierzymy, że Bóg jest w stanie rozwiązać problem wojny na Ukrainie, a naszym zadaniem jest nieść pomoc potrzebującym.

„Niech rozjaśni Pan oblicze swoje na Wami
i niech obdarzy Was pokojem” (Lb 6,26).

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP