1% podatku dla ChSCh

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

na wstępie pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionych latach wspierali nas 1 procentem podatku. Dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej jest to bardzo ważne źródło finansowania projektów pomocowych. To, czy komuś udzielimy pomocy i w jakim wymiarze, zależy przede wszystkim od ilości zebranych na ten cel środków.

W roku 2022 również pragniemy zaapelować o Wasze wsparcie  1% podatku jest niezwykłą formą pomocy innym, gdyż nic nas nie kosztuje. Wystarczy być czułym na los potrzebujących i wypełnić dodatkową rubrykę w zeznaniu podatkowym.

Na co wykorzystamy 1% podatku?

Nadal chcemy pomagać osobom znajdującym się w potrzebie! Pragniemy udzielać bezpośredniej pomocy tym, którzy mają odwagę o nią prosić. Są to członkowie naszego kościoła, jak i osoby z innych społeczności. Dzieci, ludzie starsi, wielodzietne rodziny, osoby niepełnosprawne lub chore. Bieda i inne nieszczęścia nie mają względu na osobę.

Liczba osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wzrasta. W 2020 roku przybyło osób żyjących w skrajnym ubóstwie ( poniżej minimalnego poziomu egzystencji). Do tego doszły problemy minionego roku: rosnąca inflacja, pandemia, powodzie, słaby dostęp do służby zdrowia i ogromny wzrost cen paliw, gazu i prądu.

Otrzymujemy coraz większą ilość podań o pomoc, nie tylko od osób ubogich, ale również od tych, którzy ulegają poważnym wypadkom i potrzebują operacji, rehabilitacji czy zakupu środków opatrunkowych. Niejednokrotnie bywają też potrzeby związane z nagłym pojawieniem się choroby i zakupem leków lub wykonaniem badań diagnostycznych. Wspieramy też rodziny, które znajdują się w krytycznej sytuacji np. w wyniku pożaru domu, czy innych nieszczęść.

Jak przekazać 1%?

Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić nasz numer
KRS: 0000 220 518 lub skorzystać z darmowego programu do rozliczenia PIT na stronie bliskoserca.pl/pit. Osoby, które w tym roku będą rozliczały się online przez stronę podatki.gov.pl, również mogą przekazać 1% na Chrześcijańską Służbę Charytatywną, wpisując nasz numer KRS. Przygotowaliśmy również gotowe formularze PIT, które można pobrać z naszej strony internetowej. Wśród nich znajduje się prosty formularz PIT-OP, przeznaczony dla emerytów i rencistów, by i oni również mieli możliwość zadysponować 1% swojego podatku.

W książce pt. „Życie Jezusa” czytamy: „Wyznawcy Chrystusa powinni pracować tak jak i On. Powinniśmy nakarmić głodnego, przyodziać nagiego oraz pocieszyć cierpiącego i zmartwionego. Powinniśmy pomóc zdesperowanemu i natchnąć nadzieją zrozpaczonego.” Przekazanie 1% podatku będzie ku temu wspaniałą okazją.

Z braterskim pozdrowieniem,

Paweł Lazar
Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej