Dzień Szafarstwa – 5 lutego

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,

Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie za wszystkie błogosławieństwa, jakimi ciągle obdarza swój Kościół i każdego z Was.

Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, możemy doświadczać Jego obecności w każdej sprawie. Życzę Wam takiego pełnego obfitości życia z Bogiem.

Dzisiaj też serdecznie dziękuję za Wasze dary z okazji Dnia Szafarstwa w 2021 roku, które mimo pandemii zostały zebrane w kwocie 26 752 złote.

Celem kolekty darów Dnia Szafarstwa w tym roku jest sfinansowanie przygotowania książek misyjnych wydawanych przez Wydawnictwo „Znaki Czasu” oraz nową książkę na temat Ducha Proroctwa, która będzie wydana przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wasze zrozumienie potrzeb i hojność.

Z przyjacielskim pozdrowieniem,

pastor Tadeusz Niewolik

JAK ZŁOZYĆ DARY?

  • Dar na projekt LITERATURA DLA MISJI można złożyć w kopercie wskazując ten właśnie cel.
  • Dar można również przekazać bezpośrednio na konto Zarządu Kościoła: 59 1750 0012 0000 0000 3024 9267 z dopiskiem LITERATURA DLA MISJI