Bóg? Czy On istnieje?

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie
i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami,
a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.”

Ew. Jana 14:6-9 Biblia Tysiąclecia

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

już za kilka tygodni, a dokładnie w niedzielę 31 października br. o godz. 18.00 odbędzie się polska premiera pierwszego wykładu pastora Davida Asscherick’a (Dejwida Aszerika) z serii pt. „BÓG? Czy On istnieje?”.

Program składa się z 12 odcinków, których premiery zaplanowane są na niedziele i środy (dokładny kalendarz emisji, wraz z tytułami wykładów i krótkim omówieniem każdego z nich znajduje się w oddzielnym dokumencie).

Wraz z okólnikiem przesyłamy Wam kalendarium wykładów i plakat reklamujący całą serię spotkań; wydrukujcie go i powieście na tablicy ogłoszeń przed Waszymi zborami i udostępniajcie w mediach społecznościowych. Wszystkie dodatkowe materiały reklamowe będą udostępnianie na tej stronie ( www.adwent.pl/bog )

Pastor Asscherick (Eszrik) podejmuje niezwykle ważny problem, jakim jest odtworzenie biblijnego obrazu charakteru Bożego. Jedną z największych diabelskich intryg, jest przypisanie Bogu swoich demonicznych cech, co sprawia, że wielu ludzi zamiast kochać i podziwiać Stwórcę, boi się Go i podświadomie odrzuca. Program BÓG? CZY ON ISTNIEJE?  adresowany jest do osób poszukujących wartości duchowych, pragnących poznać Boga, znaleźć w Nim ukojenie, a także otrzymać odpowiedzi na trudne życiowe pytania. To także znakomity materiał dla osób, które nie identyfikują się z żadną zorganizowaną religią. Mówca zachęca do poddania uczciwej krytyce wszelkich religijnych tradycji, by zrobić miejsce dla Prawdy Bożej.

Jesteśmy przekonani, że program ten zaspokoi duchowe potrzeby nie tylko naszych zborów, ale będzie także doskonałym narzędziem do zwiastowania ewangelii innym ludziom. Gorąco prosimy Was o gorliwe zaangażowanie się w ten projekt, o modlitwy w jego intencji oraz promowanie go w gronie swoich bliskich i przyjaciół.

O skuteczności ewangelizacji poprzez Internet mogliśmy się przekonać na przykładzie emitowanych w tym roku wykładów pastora Marka Finleya. Wystarczy wspomnieć, że łączna liczba wyświetleń całej serii przekroczyła już 351 tysięcy! Chwała za to Bogu!

Obecnie stoimy wobec nowej możliwości zwiastowania Słowa Bożego, skorzystajmy z niej i połączmy nasze siły w łańcuchu gorliwej modlitwy.

 

Z braterskim pozdrowieniem

Zbigniew Makarewicz – Sekretariat Misji

Mirosław Harasim – Dyrektor Instytucji Misyjnych

Daniel Kluska – Sekretariat Komunikacji i Mediów