Dary 13. soboty

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Witam Was w imieniu Pana Jezusa, życząc pokoju Bożego.

Przesyłam najlepsze i najserdeczniejsze pozdrowienia z Zarządu Kościoła. Zgodnie z przyjętym zwyczajem w każdą 13. sobotę kwartału dokonujemy zbiórki na dwa wybrane projekty.

Pierwszy projekt dotyczy nowego studia TV dla Głosu Nadziei oraz ekspedycji literatury Wydawnictwa „Znaki Czasu”. Nagrane materiały audiowizualne realizowane przez Ośrodek Radio-Telewizyjny „Głos Nadziei” będą służyły nie tylko wyznawcom, ale również w misji.

Drugi projekt dotyczy Wydziału Interamerykańskiego – 13 centrów lepszego życia na terenie tego Wydziału.

Jestem głęboko przekonany, że dla każdego z nas działalność misyjna jest priorytetem w naszym życiu, ponieważ posiadamy niekończącą się wdzięczność za przekazanie nam Dobrej Nowiny o Chrystusie, który nie tylko zmienił  nasze życie, ale przede wszystkim umarł za nasze grzechy. W ten sposób dokonał zbawienia, ofiarując życie wieczne. Największe podziękowanie, chwała i cześć należą się Naszemu Bogu, teraz i na wieki.

Dlatego zwracam się do Was z serdeczną prośbą o złożenie szczególnego daru na   wspieranie projektu Zarządu Kościoła oraz na projekt misyjny na terenie Wydziału Interamerykańskiego.

Niech złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności za wszelkie otrzymane Boże błogosławieństwa. Pragnę poinformować, że złożone dary zostaną w równej części podzielone przez skarbnika zboru na dwa projekty. Jest jednak możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt. W takim przypadku proszę to uczynić w oddzielnej kopercie
z zaznaczeniem, że  dar dotyczy Studia Głos Nadziei lub Wydziału  Interamerykańskiego.

Serdecznie dziękuje za złożone dary. Życzę wiele Bożych łask i obfitych błogosławieństw.

Brat w Chrystusie,

Przewodniczący Ryszard Jankowski

Do pobrania

Plik Opis
pdf 26.06.2021 - Dary 13. soboty