Studia podyplomowe na WSTH

Podkowa Leśna, 21.01.2021 r.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie Jezusie Panu naszym,

Mamy zaszczyt, jako adwentystyczna uczelnia WSTH w Podkowie Leśnej poinformować oraz gorąco zachęcić Was do podjęcia  studiów podyplomowych: „Ziołolecznictwo”, które rozpoczną się 28 lutego bieżącego roku w trybie zdalnym i tylko w niedziele.

Pan Bóg poprzez Swoją posłankę Ellen G. White wskazał nam na pilną potrzebę reformy zdrowia, która stanowi część trójanielskiego poselstwa i jest tak ściśle z nim połączona, jak dłoń oraz ramię są złączone z resztą ciała[1].

W związku z tym skierowała do nas, takie oto słowa: Dożyliśmy czasów, w których każdy członek zboru powinien sprawować misję lekarską. Świat jest szpitalem pełnym chorych fizycznie oraz duchowo. Wszędzie giną ludzie z braku znajomości prawd nam powierzonych. Należy obudzić członków zboru, aby uświadomili sobie odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa
i rozpowszechniali owe prawdy
[2].

Prawda na obecny czas – to poselstwo trzeciego anioła – ma ono być ogłoszone donośnym głosem, ponieważ zbliżamy się do wielkiej końcowej próby. Próba ta musi przyjść na zbory w połączeniu z prawdziwą medyczną pracą misyjną. Zostało nam przekazane, iż w czasie ucisku będą chorzy – będzie ich mnóstwo – będą potrzebowali pomocy. Stąd też nie tylko z powodu tej potrzeby, lecz także dla samych siebie powinni – gdy mają taką możliwość – stać się rozumnymi odnośnie chorób, ich przyczyn, profilaktyki oraz leczenia. Ci, którzy to uczynią – znajdą pole pracy wszędzie[3].

Chrystus, wielki Lekarz-Misjonarz, jest naszym przykładem. Uzdrawiał chorych i głosił Ewangelię. W Jego służbie nauczanie i uzdrawianie były ze sobą w ścisłym połączeniu. Dzisiaj one również nie mogą być rozdzielone[4].

W podobnym tonie uznania na rzecz ziołolecznictwa, czyli medycyny tradycyjnej wypowiedziała się niedawno sama Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): „Medycyna tradycyjna jest ważną i często niedocenianą częścią usług zdrowotnych. W niektórych krajach medycyna tradycyjna lub medycyna niekonwencjonalna może być określana, jako medycyna komplementarna (uzupełniająca). Medycyna tradycyjna ma długą historię stosowania w zachowaniu zdrowia oraz
w zapobieganiu i leczeniu chorób, zwłaszcza chorób przewlekłych.
”[5]

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą ofertą edukacyjną na naszej stronie internetowej WSTH w Podkowie Leśnej https://www.wsth.pl/studia-podyplomowe/, którą szczególnie kierujemy do naszych lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i innych zawodów medycznych. Zachęcamy również pozostałe osoby, które są zainteresowane stosowaniem ziół, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny czas, gdy dostęp do opieki zdrowotnej został znacznie utrudniony, a z pewnością problem ten będzie się eskalował, jak przepowiadają proroctwa biblijne.

Z braterskim apelem i chrześcijańskim pozdrowieniem w imieniu  uczelni WSTH w Podkowie Leśnej,

dr Anna Słonecka-Polok
Rektor WSTH


[1] Ellen G. White, Wydarzenia Czasów Końca, s. 55.

[2] Ellen G. White, Ze Skarbnicy Świadestw,  t. 3, ss. 72, 73.

[3] Ellen G. White, Counsels on Health, s. 506.

[4] Ellen G. White, Posłannictwo Chrześcijan,, s. 154.

[5] The WHO Traditional Medicine (TM) Strategy 2014–2023.