Dary 13 soboty – 10 października

Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Umiłowani w Chrystusie!

Drogie Siostry i Bracia

W imieniu Zarządu Diecezji Południowej, pragnę przekazać całej Rodzinie Adwentowej w Polsce najserdeczniejsze, braterskie pozdrowienia!

Dzisiejsza kolekta podczas Szkoły Sobotniej dotyczy darów 13 soboty i  jest przeniesiona z marca tego roku ( z powodu covid-19 ).

Wspomoże realizację dwóch projektów. Pierwszy z nich realizowany przez Wydział Intereuropejski, który dotyczy czterech przedsięwzięć.

Drugi projekt – dotyczy rozbudowy Domu Modlitwy w Czechowicach-Dziedzicach – który prowadzi Diecezja Południowa Kościoła w Polsce oraz tamtejszy Zbór.

Obecnie miejsce, w którym zgromadza się zbór w Czechowicach-Dziedzicach, nie jest już wystarczające dla jego potrzeb. Dlatego będziemy wdzięczni za każdą złożoną przez was złotówkę, i niech ten złożony dar będzie wyrazem Waszej wdzięczności Bogu.

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków” (Hebr. 13,20.21).

Przewodniczący Diecezji Południowej
brat w Chrystusie Marek Jankowski


Jak złożyć dary

Dary zostaną zebrane podczas drugiej części nabożeństwa. Należy w tym celu przygotować koperty lub zebrać dary w przeznaczonym do tego celu koszyku.

Dar na „Rozbudowę Domu Modlitwy w Czechowicach” można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Południowej 49 1020 2892 0000 5702 0166 5108 z dopiskiem „Rozbudowa Domu Modlitwy w Czechowicach-Dziedzicach”


Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przygotowałem wyjaśnienia dotyczące kalendarza darów na 2020r., a w szczególności promocji darów w IV kwartale. Może wydawać się zaskakujące, że w jednym kwartale pojawiają się aż 3 razy dary określane mianem 13-tej soboty. Bieżący rok pod tym względem jest wyjątkowy z powodu pandemii i konieczności zamknięcia naszych Domów Modlitwy od połowy marca. W wyniku tego nie mieliśmy możliwości prowadzenia działań tak, jak było to dotychczas, w tym również składania darów w naszych zborach. Ominęły nas zbiórki darów 13-tej soboty za 1 i 2 kwartał.

Korygując kalendarz uwzględniliśmy pominięte zbiórki dary, zaś z niektórych musieliśmy zrezygnować. Kalendarz zatwierdziła  Rada Kościoła i w ten sposób wypracowano kompromisowe rozwiązanie, chociaż nie idealne. Pozostaliśmy przy nazwach stosowanych wcześniej, by ułatwić identyfikację naniesionych zmian. Z tego powodu mamy dary 13-tej soboty trzykrotnie w jednym kwartale. I nie chodzi o dzień w którym dokonujemy zbiórki ale o cele, które darami można wspierać. Dary są zbierane w czasie Szkoły Sobotniej, połowę przeznacza się na cel zagraniczny a resztę na cel krajowy za wyjątkiem, gdy darczyńca zdecyduje inaczej. Szczegóły możemy znaleźć na stronach promujących dary w kwartalniku Szkoły Sobotniej.

Jednocześnie zachęcamy do organizacji w zborach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, Dnia Żniwno-Dziękczynnego, który przypada na sobotę 10 października. W tym dniu nie zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa zbiórka darów, jednak celebrowanie tego dnia w zborach można zakończyć zbiórką, które zasilą fundusze zboru.

Mam nadzieję, że niniejsze wyjaśnienia okażą się przydatne. Życzę wielu błogosławieństw Bożych, dużo zdrowia i opieki Bożej.

Sekretariat Szafarstwa

Grzegorz Korczyc