|

Teatrzyk Ziarenko gorczycy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dnia 25.01.2020 r grupa misyjna teatrzyku kukiełkowego „Ziarenko gorczycy” a zarazem wolontariusze Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej zawitali do jednego z miast Górnego Śląska: Czechowic Dziedzic. Na zaproszenie wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ewangelista Adam Sobaszek przedstawił dotychczasowy dorobek i zakres działalności grupy misyjno – teatralnej jako specyficznej formy edukacyjno – ewangelizacyjnej dla dzieci wspieranej przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (Blisko serca). Następnie wszystkie dzieci i młodzież wraz z rodzicami oraz osobami zainteresowanymi, wzięli udział w programie ewangelizacyjnym. Składało się na niego krótkie przedstawienie ewangelii dla dzieci z warsztatami, kukiełkowy spektakl teatralny: „Zagubiona owieczka” oraz mini koncert, na który składały się piosenki i pląsy o bohaterach wiary z repertuaru harcerskiego Pathfinder/Adventurer. Wierzymy, że entuzjazm z jakim grupa „Ziarenko Gorczycy” głosi ewangelię najmłodszym udzielił się wielu osobom obecnym na tym spotkaniu i wzbudzi pragnienie służenia Bogu wszelkimi zdolnościami i talentami.
„We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość.” (Tyt.2,7)

***

Dnia 04.02.2020 r. grupa wolontariuszy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej z filii Lądek Zdrój odwiedziła przytulną świetlicę środowiskową w Nowej Rudzie. Dla około 40 podopiecznych został poprowadzony program pt. „Gwiazdkowa Niespodzianka połączony z występem Teatrzyku Kukiełkowego: „Ziarenko Gorczycy”. Po krótkiej prezentacji ewangelii, wspólnym śpiewaniu i warsztatach, dzieci wraz z rodzicami i innymi przyjaciółmi ośrodka obejrzeli spektakl pt.: „Zagubiona Owieczka”. Potem rozdano noworoczne paczki, podarowane przez międzynarodową organizację Samarytan’s Purse.
Życie dla wielu dzieci nie jest proste i miłe, dlatego cieszymy się, że możemy zanieść nadzieję tam, gdzie najbardziej potrzebne są słowa wsparcia płynące z nauk Pisma Świętego:
„Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził, Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?” (Ps.118,5.6)

A.A.S.[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”8666,8667,8668,8669,8670,8671,8672,8673″][/vc_column][/vc_row]