Dzień Szafarstwa

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Poprzez szafarstwo Bóg uczy nas zarządzania otrzymanymi dobrami i dzielenia się nimi, dlatego dzisiaj (sobota, 8 lutego 2020 r.), w Dniu Szafarstwa, chcemy przeznaczyć zebrane dary na pokrycie kosztów pobytu, wyżywienia, podróży oraz przygotowania niezbędnych materiałów do działalności wolontaryjnej.

Realizacja programu będzie polegać na organizacji w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej krótkoterminowych szkoleń zorientowanych na działalność misyjną. Oprócz części teoretycznej, przewidziane są działania ewangelizacyjne w okolicy Podkowy Leśnej, sobotnie wyjazdy, asystowanie w akcjach ewangelizacyjnych oraz spotkaniach w ramach klubów zdrowia na terenie całego kraju. Praktyczny wymiar szkoleń odbędzie się pod opieką miejscowego pastora lub innej osoby delegowanej przez daną diecezję.

Wierzymy, że takie działania zachęcą wielu aktywistów do udziału w programie, wyposażą w przydatną wiedzę, a być może zwiążą ich w służbie w Kościele.

W ubiegłym roku w Dniu Szafarstwa zostały zebrane dary w wysokości 29.783 zł. Za okazaną ofiarność z serca dziękujemy.

Zachęcamy do wsparcia tegorocznej inicjatywy dobrowolnymi darami i z góry serdecznie za nie dziękujemy. Niech Was Pan błogosławi.

Pastor Grzegorz Korczyc