10 dni modlitwy 2020

10 DNI MODLITW – 8 – 18 STYCZNIA 2020 r.

DROGIE SIOSTRY I BRACIA W CHRYSTUSIE!

Pragnę zaprosić całą Boża rodzinę do uczestniczenia w szczególnych modlitwach poświęconych Duchowi Świętemu, które będą trwały od 8 – 18 stycznia. Osobiście cieszę się, że Kościół Ogólnoświatowy zaprasza nas wszystkich, z różnych krajów i kultur do wspólnego wołania o napełnienie nas Duchem Świętym, który przemieni nas i wyposaży do misji. Jest to wielkie wyróżnienie dla wierzących, gdy doświadczają obecności Ducha Świętego. „Czy nie wiecie, że świątynia Bożą jesteście i Duch Boży mieszka w was?” (1Kor. 3,16) Ten czas, może stać się  nie tylko dużym duchowym przeżyciem, ale początkiem prawdziwego ożywienia i uświęcenia. Jest to wielkie wyróżnienie dla wierzących, gdy doświadczają obecności Ducha Świętego.

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi są Synami Bożymi” (Rzym. 8,14). Te wypowiedzi ap. Pawła wyraźnie stwierdzają, że wierzący są prowadzeni przez Ducha Świętego. E.White napisała: „Kiedy otrzymacie chrzest Ducha Świętego, zrozumiecie radość zbawienia pełniej niż kiedykolwiek wcześniej w swoim życiu… W swym człowieczeństwie uczynił Chrystus  modlitwę koniecznością i przywilejem. Sam znajdował pociechę i radość w obcowaniu z Ojcem. A jeżeli Zbawiciel ludzkości, Syn Boży, odczuwał potrzebę modlitwy, o ileż bardziej my, grzeszni, słabi i śmiertelni ludzie, powinniśmy rozumieć konieczność stałej i żarliwej modlitwy.”

Drodzy, kończąc moje zaproszenie, jestem przekonany, że  wspólnie i z radością  będziemy uczestniczyć w modlitwach zapraszających Ducha Świętego do naszego życia.

Wasz brat w Chrystusie.
Ryszard Jankowski


DOŚWIADCZENIA Z POPRZEDNICH PROGRAMÓW „10 DNI MODLITWY”

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że możemy rozpocząć ten rok od modlitwy. Bóg dokonał wielu cudów w minionych latach, kiedy zwracaliśmy się do niego w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego ożywienia!

Mamy nadzieję, że Twoje życie i tych, za których się modlisz, zmieni się, kiedy przyłączysz się do współwyznawców modląc się o wylanie Ducha Świętego, którego Ojciec obiecał dać tym, którzy Go o to proszą. Oto trzy świadectwa uczestników ubiegłorocznych 10 Dni Modlitwy:

„W trzecim dniu 10 Dni Modlitwy modliłem się przed całym zgromadzeniem, kiedy poczułem, że powinienem poprosić o Bożą interwencję. Modliłem się tak: «Ktoś zamierza popełnić samobójstwo. Drogi Panie, proszę, nie pozwól tej osobie tego zrobić. Proszę, okaż Twoją moc!». Następnego dnia byłem wstrząśnięty, kiedy dowiedziałem się, że to moja ciotka zamierzała odebrać sobie życie. W odpowiedzi na nasze modlitwy Bóg interweniował i uratował ją. Kiedy piszę to świadectwo, moja ciotka ma się dobrze, a Bóg działa w jej życiu. Chwalimy Pana za Jego cudowną odpowiedź na naszą modlitwę”

N.K., Zambia

„W 2018 roku podczas 10 Dni Modlitwy moja przyjaciółka Alicia modliła się za pięć wybranych osób, by przyszły do Chrystusa. Bóg wysłuchał jej modlitw, ale jedna osoba z jej listy, jej siostra, nie zareagowała. Jednak w tym roku podczas 10 Dni Modlitwy siostra Alicii przyszła na spotkania modlitewne i oddała swoje serce Jezusowi. Obecnie przyjmuje lekcje biblijne i przygotowuje się do chrztu. Także dwie inne osoby uczestniczące w spotkaniach 10 Dni Modlitwy postanowiły przyjąć chrzest. Chwalimy Boga za Jego działanie i za służbę wykonywaną w ramach 10 Dni Modlitwy. Wszyscy prawdziwie doświadczamy głębszej więzi z Jezusem, kiedy przybywamy,
by razem się modlić”

J.J. z Karoliny Północnej, Stany Zjednoczone

„Kiedy trwało 10 Dni Modlitwy, modliłem się do niebiańskiego Ojca, by dał mi okazję głosić przesłanie adwentystyczne. (…) Po modlitwach 10 Dni Modlitwy przekazywałem przesłanie adwentystyczne dużej grupie osób nie mających chrześcijańskiego pochodzenia, a oni przyjęli moje przesłanie. Otrzymałem odpowiedź na moją modlitwę. Jest to moje wielkie świadectwo po tych 10 Dniach Modlitwy. Chwała Panu!”

Wierzący z Azji

Czytanki do pobrania poniżej: 

10 Dni Modlitwy 2020 – Prośmy o Ducha Świętego