|

Zjazd Diecezji Zachodniej wybrał Sekretarza i Skarbnika

Zjazd Diecezji Zachodniej zadecydował o rozdzieleniu funkcji Sekretarza i Skarbnika na nową kadencję. Funkcję Sekretarza powierzono pastorowi Piotrowi Bylinie, dotychczasowo pastorowi pracującemu w Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Skarbnikiem Diecezji na nową kadencję na latach 2019-2022, został pastor Daniel Stasiak, dotychczas pastor zboru w Zielonej Górze.

AAI