|

Pastor Jarosław Dzięgielewski Przewodniczącym Diecezji Zachodniej

Zjazd wyborczy Diecezji Zachodniej w dniu 9 maja powierzył urząd Przewodniczącego Diecezji Zachodniej, pastorowi Jarosławowi Dzięgielewskiemu.

Pastor Dzięgielewski pełnił funkcję przewodniczącego Diecezji Zachodniej przez ostatni rok, kiedy w wyniku objęcia przez pastora Ryszarda Jankowskiego funkcji Przewodniczącego Kościoła w Polsce – a ówczesnego przewodniczącego Diecezji Zachodniej – Rada Diecezji Zachodniej powierzyła ten urząd właśnie pastorowi Dzięgielewskiemu.

Pastor Jarosław Dzięgielewski służbę duszpasterską rozpoczął 32 lat temu w zborze Warszawa-Centrum. W 1994 roku został wybrany sekretarzem/skarbnikiem Diecezji Zachodniej. Następnie, w latach 2000-2003 pełnił funkcję seniora okręgu pomorskiego. Swoją służbę kontynuował jako Przewodniczący Diecezji Wschodniej (2003-2011) oraz Przewodniczący Diecezji Południowej (od 2011 roku). W roku 2013, XXI Zjazd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powierzył pastorowi Dzięgielewskiemu służbę Przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Polsce, którą pełnił do czerwca ubiegłego roku. Prywatnie jest mężem i ojcem trójki dzieci.

AAI