|

Przesłanie noworoczne od Przewodniczącego Diecezji

Zbory i Grupy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Diecezji Zachodniej

Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Łuk. 12,37

Drogie Siostry, Drodzy Bracia.

Minione miesiące obfitowały w kolejne fakty świadczące o bliskim, drugim przyjściu Chrystusa. Nadzieje związane z tym oczekiwanym wydarzeniem potwierdzają się z każdym dniem. Pragniemy, by trwanie w zbawczej więzi z Niebiańskim Ojcem wzmocniło nasz pokój i radość, a także świadectwo o powracającym Zbawicielu.

Dlatego też na nadchodzący 2019 rok pragniemy oddać się pod szczególne, Boże kierownictwo. Modlimy się nie tylko o Pańskie wsparcie w każdej chwili, ale też, byśmy to niezwykłe prowadzenie potrafili wszyscy dostrzec, by przez to budowała się nasza wiara oraz pewność, że Bóg w swej Opatrzności będzie nas chronić i podtrzymywać dalej, aż do szczęśliwego spotkania z Jezusem przy jego powrocie.

Niech Wszechmogący wyposaży nas i nasze domy we wszystko „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,3).

 

W imieniu Zarządu Diecezji Zachodniej

brat w Chrystusie

Jarosław Dzięgielewski