|

Dzień Wolności Religijnej – 5 stycznia 2019

5 stycznia 2019 roku, w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w naszym kraju, będziemy obchodzić Dzień Wolności Religijnej. Czy zdajemy sobie tak do końca sprawę, jako adwentyści, czym jest wolność religijna w ogóle i czym jest w szczególności dla nas?

Dla wielu adwentystów uczestnictwo w sobotnim nabożeństwie jest oczywiste. Przed pójściem do kościoła powstrzymałaby nas tylko choroba lub bardzo zła pogoda. Ale przychodzimy do kościoła, bo mamy wolność religijną. Możność wielbienia Boga, gdzie się chce i jak się chce, jest właśnie wolnością religijną.

Wolność w ogóle, a w tym wolność religijna, pochodzi od Boga. Bóg dał ja nam, gdyż bez wolności nie ma miłości. A skoro sam Bóg jest wolny, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, zatem jak On powinniśmy cieszyć się wolnością.

Adwentyści jako promotorzy wolności religijnej zabiegają o tę wolność nie tylko dla Kościoła adwentystycznego i jego poszczególnych wyznawców, ale także dla innych. Nikt nie powinien być zmuszany do określonego podążania za Bogiem, wbrew własnemu sumieniu. Powinniśmy zatem chronić wolność religijną wszystkich ludzi.

Departament Spraw Publicznych i Wolności Religijnej ogólnoświatowego Kościoła adwentystów częstokroć staje w obronie wolności religijnej nieadwentystów. Na przykład ostatnio udzielił prawnego wsparcia muzułmance, którą zwolniono z pracy z powodu jej nakrycia głowy. Dlaczego? Ponieważ jako adwentyści dnia siódmego oczekujemy respektowania w miejscu pracy tych samych praw, gdy chodzi o święcenie soboty.

Niestety 76 proc. światowej populacji żyje w krajach, gdzie wolność religijna jest poważnie ograniczona, a mniejszości religijne są dyskryminowane lub ich działalność jest w ogóle zakazana. Wszystko, co godzi w ludzkie sumienie, narusza tym samym godność człowieka i pozbawia jednostkę części człowieczeństwa.

I właśnie dlatego – by bronić tej wolność – przedstawiciele Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, a w Polsce kościelnego Sekretariatu o tej samej nazwie, starają się utrzymywać dobre stosunki z władzami świecki i religijnymi różnych szczebli. Chcemy być wobec nich ambasadorami wolności religijnej i samego adwentyzmu dnia siódmego. Chcemy być po prostu dobrymi sąsiadami.

Wolność religijna ma też zasadnicze znaczenie dla misji Kościoła adwentystycznego. Pozwala nam swobodnie dzielić się swoją wiarą i przekonaniami z innymi. Zanim jednak ktoś zrozumie naszą wiarę, powinien nas poznać. Dlatego staramy się wchodzić w różne kontakty z lokalnymi liderami społecznymi, świeckimi i religijnymi, aby mieć na nich pozytywny wpływ, a przez nich na całe społeczeństwo.

Codzienne budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi stanowi wsparcie misji Kościoła. Może to robić każdy adwentysta. Sprawy publiczne i wolność religijna to nie kwestia li tylko centrali Kościoła, to również poziom lokalny – zborów i poszczególnych wyznawców. To waszą rolą jest kształtować dobre stosunki z otoczeniem, uczestnicząc w wydarzeniach istotnych dla lokalnych społeczności, zaprzyjaźniając się z burmistrzami, przedstawicielami samorządów…

Jeśli zauważasz lokalnie coś niepokojącego, naruszającego wolność religijną, godzącego w mniejszości religijne – zabierz głos, napisz list do lokalnych mediów, wyślij wiadomość, zadzwoń do swojego przedstawiciela (radnego, posła ze swojego terenu lub do kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej). Bądź głosem wolności! Ale jednocześnie w każdej sytuacji bądź uprzejmy, łagodny, szanujący ludzką godność. Wolność religijna to styl życia.

Nie zapominajmy również o modlitwie w intencji działań Kościoła na rzecz wolności religijnej oraz – jak uczy Biblia – w intencji władz świeckich.

Pastor Andrzej Siciński
Dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych
i Wolności Religijnej