|

Korespondencja z Bydgoszczy. Wykłady biblijne i chrzest

Październik 2018 r. w zborze bydgoskim był czasem „niesamowitych odkryć”. Taki właśnie tytuł miała seria wykładów ewangelizacyjnych w dniach 5 – 20 października, które można już nazwać cyklicznymi, ponieważ od 3 lat goście z Australii odwiedzają nasz zbór, prezentując zagadnienia biblijne.

Organizacją przyjazdu ewangelistów zajmuje się nasz brat z Australii Zygmunt Ostrowski,  jednocześnie  tłumacz i wykonawca wspaniałych pieśni z własnym gitarowym akompaniamentem. Tegorocznym wykładowcą był Mark Wilson, pasjonat archeologii biblijnej, który każdy temat dokumentował zdjęciami wykonanymi w miejscach, o których opowiadał. Wykłady były bardzo ciekawą ofertą nie tylko dla adwentystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy. Miejscem spotkań był hotel w centrum miasta, co ułatwiało dotarcie osobom zainteresowanym.

Tegoroczne wykłady wskazywały na aspekt historyczny zawarty w Piśmie Świętym, poparty dowodami, które przetrwały do dzisiaj. Spotkania były wspaniałą lekcją historii biblijnej, przedstawiały jednocześnie obraz Boga i proroków. Każde ze spotkań było upiększone częścią artystyczną, w której mogliśmy wysłuchać pięknych utworów muzycznych i pieśni na chwałę naszego Stwórcy.

Ostatnie spotkanie miało miejsce w zborze, gdzie każdy z gości jako pamiątkę uczestnictwa w wykładach biblijnych, otrzymał egzemplarz Pisma Świętego.

Ten święty dzień sobotni 20 października był dniem chrztu  młodych ludzi – Bartka i Arka. Zanurzenia dokonał pastor Zdzisław Ples, który podkreślił, że najważniejszy w obrzędzie chrztu jest Pan Bóg pragnący zawrzeć przymierze z człowiekiem. Uznanie Pana Jezusa jako zbawiciela zmienia życie człowieka i powoduje, że staje się ono piękniejsze. Chrześcijanin żyje z obietnicą: „nie bój się, bo ja z tobą”.

Arek opowiedział o swojej drodze do Pana, o tęsknocie i modlitwach, które przyprowadziły go do Zbawiciela.

Bartek wskazał na zmianę jakości życia, kiedy wiemy, że jest ktoś, kto nas kocha i ma o nas dobre myśli. Jest to Pan Bóg. Podzielił się też własną „złotą myślą”: „Prawdziwy chrześcijanin nie jest taki jak inni ludzie, bo nie idzie za tłumem, ale idzie za Panem Bogiem”.

Życzymy tym młodym ludziom, naszym braciom, aby miłość do Stwórcy i ta myśl Bartka prowadziła ich przez całe chrześcijańskie życie.

korespondent

[vc_gallery type=”image_grid” images=”6846,6847,6848,6850″]