|

Dzień Edukacji Adwentystycznej

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

Dzień Edukacji obchodzony w naszym Kościele to czas, w którym składamy Panu Bogu szczere podziękowania za możliwość zdobywania wiedzy o świecie, o cudach Boga w przyrodzie, o Jego działaniu w historii i w życiu każdego z nas. Możemy być Mu wdzięczni, że jako nieliczna społeczność protestancka w naszym kraju możemy we własnej uczelni kształcić przyszłych pracowników Kościoła, nauczycieli religii i tych, którzy pragną lepiej poznać Boga.

Stojąc u progu kolejnego roku akademickiego proszę Was gorąco o szczególne modlitwy za Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej. Niech ich intencją będzie powołanie przez Boga młodych ludzi gotowych służyć w Jego dziele oraz za mądrość dla kierownictwa Szkoły w rozwiązywaniu jej problemów finansowych. Zmniejsza się liczba studentów na dziennych studiach pastoralnych i jeśli sytuacja ta nie ulegnie zmianie, za kilkanaście lat drastycznie zmniejszy się liczba pastorów. Jednocześnie proszę o wsparcie finansowe w kolekcie darów przeznaczonych na Instytut Seminaryjno-Pastoralny WSTH.

Z życzeniami Bożych błogosławieństw

Beata Baron
Dyrektor Sekretariatu Edukacji