|

Dary 13. soboty

„Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”. (2 Kor 9,7)

Umiłowani w Chrystusie – Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

W imieniu Zarządu Diecezji Południowej, pragnę przekazać całej Rodzinie Adwentowej w Polsce najserdeczniejsze, braterskie pozdrowienia!

Dzisiaj, w ostatnią sobotę kwartału zbieramy dary 13-tej soboty, które są przeznaczone na wsparcie projektów misyjnych w kraju i za granicą. Projektem zagranicznym są projekty misyjne na terenie Wydziału Północnoazjatycko-Pacyficznego. Natomiast projektem krajowym jest budowa Domu Modlitwy w Gliwicach.

Jesteśmy obecnie, na ostatnim etapie związanym z wykończeniem budowy obiektu. Pozostały nam prace związane z układaniem posadzek, płytek ściennych, zakupem i osadzeniem stolarki drzwiowej, montażem basenu do baptysterium, uporządkowaniem terenu wokół nieruchomości oraz wyposażeniem obiektu w niezbędny sprzęt i meble.

Jednak, aby rozpocząć dzieło, ku Chwale Boga i dobra ludzi, to niezbędne są ku temu środki finansowe. Stąd zwracamy się do Was, Siostry i Bracia, z gorącą prośbą o wsparcie budowy Domu Modlitwy w Gliwicach.

Dzisiejsze dary złożone luzem będą przeznaczone po 50% na misję krajową i zagraniczną. Istnieje również możliwość przeznaczenia w całości swego daru tylko na jeden projekt, co można uczynić w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem: „misja zagraniczna” lub „budowa w Gliwicach”.

Niech Pan udzieli wszystkim ofiarodawcom obfitych łask Bożych.

Przewodniczący Diecezji Południowej
pastor Wasyl Bostan