|

Konferencja Starszych Zboru – Poznań, 22.04.2018 r.

ZAPROSZENIE! KONFERENCJA STARSZYCH ZBORU POZNAŃ 22.04.2018

Drodzy w Chrystusie!

Zapraszam Starszych i Kierowników zboru na Diecezjalną Konferencje Starszych Zboru, która odbędzie się dnia 22 kwietnia o godz. 10.30 w Poznaniu przy ulicy Zeylanda 11.  Spotkanie nasze będzie przebiegać pod hasłem: „Prawdziwy Zastępca Chrystusa”„Reformacja Lutra była konieczna, gdyż we wcześniejszych wiekach Duch Święty został zdetronizowany, a Konstantyn stał się opiekunem Kościoła…Obecna reformacja czyli ruch adwentystyczny, został zainicjowany przez Boga, by dokończyć poprzednie, zahamowane reformy. Celem tej reformacji jest odrzucenie wszystkich błędów oraz przywrócenie Duchowi Świętemu Jego właściwej pozycji w życiu i służbie chrześcijan.”

Pragniemy,  również zwrócić uwagę na „ Współczesne wyzwania i zagrożenia dla Kościoła„. Oprócz tego chcemy dzielić się doświadczeniami, pomysłami w celu bardziej skutecznego zwiastowania ewangelii. Pragniemy również wielbić Pana, modlić się i wyrażać wdzięczność za Jego miłość i niezwykłe prowadzenie. Jesteśmy świadomi powagi czasu i powierzonego nam zadania do wykonania. Jako liderzy potrzebujemy szczególnej Bożej mądrości i kierownictwa. Wszyscy potrzebujemy obecności Ducha Świętego, który wpierw przekształci nasz charakter i odnowi w nas podobieństwo do Chrystusa, a następnie uczyni nas użytecznymi sługami Bożymi.

Chciałbym spotkać się z wszystkimi osobami kierującym zborami i grupami. To znaczy, że jeśli jest powołana na urząd Starszego Zboru więcej niż jedna osoba, to proszę o przyjazd wszystkich.

Proszę Was, dołóżcie wszelkich starań, żebyśmy mogli się spotkać i wspólnie uczestniczyć w przygotowanej konferencji.

Nasze spotkanie pragniemy zakończyć około godz. 16.00.

Niech Łaskawy Bóg błogosławi i prowadzi Was każdego dnia i obdarzy szczególną mądrością i łaską.

Proszę o modlitwy w intencji naszego spotkana.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski