|

Dary 13. soboty

„Zaprawdę, sprawiedliwi wysławiać będą imię twoje, Prawi mieszkać będą przed obliczem twoim.” (Ps 140,14)

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

Jako wyraz naszej adwentystycznej wspólnoty mamy dziś (30 września 2017 r.) przywilej złożenia darów 13. Soboty, które przeznaczone zostaną na realizację projektów ogólnoświatowych w Wydziale Południowoazjatyckim (4 projekty w Indiach) oraz na nowy Domu Modlitwy w Puławach.

W mieście tym od czterdziestu lat istnieje zbór, a wierzący chętnie i z oddaniem prowadzą różnorodną działalność misyjną objawiając miłość Bożą. Obecnie trwają poszukiwania miejsca na nowy Dom Modlitwy w Puławach. Pan Bóg prowadzi, otwiera możliwości i wierzymy, że wkrótce, dzięki Jego błogosławieństwu, takie miejsce zostanie ostatecznie znalezione a potrzebne środki zgromadzone. Niechaj naszą wspólną radością, Drodzy, będzie serdeczne wsparcie Zboru w Puławach, aby również dzięki Waszym darom i modlitwom mogli wielbić Boga za to, jak prowadzi Swój lud.

Zebrane środki zostaną w równej części na projekt krajowy i ogólnoświatowy. Można jednak złożyć dar na jeden z nich – w kopertach z odpowiednim dopiskiem. Osoby pragnące dalej wspierać opisany projekt mogą uczynić to również przez wpłatę na konto Diecezji Wschodnie z dopiskiem „Dom Modlitwy w Puławach”.

Niechaj Bóg błogosławi Wam, Drodzy, byście w życiu osobistym, rodzinnym oraz w Waszych zborach doświadczali Jego dobroci, a póki wciąż możemy poświęcać nasz czas, dary i środki angażując się w dobre dzieło – korzystajmy z wdzięcznością z tych możliwości, pamiętając o Słowach Bożych: „moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje” (Iz 54,10).

Z życzeniami Bożej opieki

Pastor Piotr Stachurski
Przewodniczący Diecezji Wschodniej