|

Dzień Reformacji

Drogie Siostry i Bracia,

Przesyłamy Wam program nabożeństwa z okazji 500-lecia Reformacji. Możecie go zrealizować w sobotę dn. 28 lub we wtorek 31 października, na specjalne zorganizowanym nabożeństwie.

Program jest tak skonstruowany, aby wzięło w nim aktywny udział więcej wyznawców. Należałoby jutro zapowiedzieć intencje i treść nabożeństwa w przyszłym tygodniu.

Dobrze, gdyby kolejny sabat lub wtorek (31) miał wydźwięk dziękczynny i ewangelizacyjny. Zaproście gości, dziennikarzy, swoich przyjaciół. Możecie podarować im najnowsze „Znaki Czasu”.

Niech ten dzień będzie wyrazem naszej wdzięczności Bogu za Reformację, za prawdy, które zostały ogłoszone światu, za Marcina Lutra i innych reformatorów, za Biblię, która stała się dostępna ludziom.

Życzę powodzenia w realizacji tego wyjątkowego programu. Niech Pan będzie wywyższony w naszych działaniach.

Pastor Mirosław Karauda

Program zrealizowano przy współpracy:

Dyrektora Sekretariatu Ewangelizacji
Dyrektora Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej
Dyrektora Wydawnictwa Znaki Czasu

Juliusz Słowacki LUTER
as-Kazanie_Zakonnik bez pokoju ducha
Ku dojrzałości w Chrystusie
Porządek nabozenstwa z okazji 500-lecia reformacji_oprac.MH_red.AS