|

Oferta pracy

OGŁOSZENIE

Zarząd Kościoła ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Domu Opieki Samarytanin. Niezbędnym warunkiem jest członkostwo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, wyższe wykształcenie, dyplom ukończenia kursu w zakresie organizacji pomocy społecznej. W przypadku braku w/w kwalifikacji kościół pokrywa koszt kursu. Termin składania zgłoszeń do 25 września na adres: marek.rakowski@adwent.pl.

Objęcie stanowiska po nabyciu uprawnień nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.

Marek Rakowski

Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP