|

Publiczna ewangelizacja, która działa

Pastor Shawn Boonstra, kierownik i prezenter telewizji It is written oraz radia Voice of Prophecy odwiedził nasz zbór 7 września 2016.

Jest to niezwykły człowiek. Trzy tygodnie po chrzcie zaczął udzielać lekcji biblijnych. Trzy miesiące później poprowadził swoje pierwsze spotkania ewangelizacyjne, które prowadzi regularnie do dzisiaj. Niezwykły jest również sposób, w jaki wybiera miejsca, gdzie prowadzi spotkania, a prowadził je na 6 kontynentach – za każdym razem szuka miejsca, w którym wydaje się niemożliwym, aby przeprowadzić spotkania ewangelizacyjne. Ale jak sam twierdzi, Bóg ma swój lud wszędzie. I przyprowadzi go do nas. My musimy tylko dać ludziom możliwość, aby mogli odpowiedzieć na Boże wezwanie. Tą myślą kierował się, organizując spotkania w Rzymie, gdzie mimo znaczących trudności ze strony Watykanu, przez ponad miesiąc na spotkaniach pojawiały się tłumy, a ponad 100 osób podjęło decyzję wyboru Chrystusa jako swojego Pana.

Podczas spotkania Shawn opowiedział z jakimi trudnościami i przeciwnościami zbór spotykał się podczas organizacji spotkań i prowadzenia ewangelizacji. Dzięki zaangażowaniu członków kościoła, wspólnej pracy oraz, co najważniejsze, mocy Bożej udało się pokonać wszystkie przeszkody. Swoją prezentację zakończył pytaniem, dającym wiele do myślenia:

Czy i w naszym mieście może się udać?

Być może przekonamy się o tym już pod koniec przyszłego roku …


Nagranie ze spotkania można odsłuchać na stronie zboru wrocławskiego: tutaj