|

Dzień Misji Globalnej 2016

DRODZY W CHRYSTUSIE!

Pragnę rozpocząć mój list pewną rozmową, którą niedawno prowadziłem z sympatykiem naszego Kościoła.  Postawił mi wówczas pytanie: Pastorze, czy nie odczuwasz bólu w swoim sercu widząc tak wielu ludzi obojętnych na ewangelię i którym grozi wieczna śmierć? Następnie dodał: już od pewnego czasu ogarnia mnie olbrzymi smutek widząc ludzi zamkniętych na Boże Słowo.” Osobiście byłem zaskoczony jego wypowiedzią. Myślałem, że przede wszystkim to my adwentyści, pastorzy, ewangeliści odczuwamy taki smutek. Przez chwilę milczałem, a następnie powiedziałem: „Również odczuwam potworny smutek i ból w mojej duszy, który niejednokrotnie pozbawia mnie radości. Czuję wówczas swoją bezsilność, a z drugiej strony motywuje mnie to, do jeszcze większego angażowania się w dzieło ratowania ludzi”. Wówczas pomyślałem, co musi przeżywać Nasz Ojciec Niebieski, który ze swej strony uczynił wszystko, żeby ratować ludzi, a jednocześnie widzi ich całkowitą obojętność na skierowaną do nich miłość. Jak wielki smutek, ból i rozpacz musi odczuwać w swoim sercu! Może słuchając słów mego listu odczuwasz to samo. Wierzę, że właśnie w tej chwili Duch Święty apeluje do twego serca i jednocześnie kieruje zaproszenie do wszystkich wyznawców naszych zborów w celu uczestniczenia w szczególnej misji, która ma się rozpocząć w sobotę 11 czerwca i będzie trwać do Przyjścia Naszego Zbawiciela. 

Sobota 11 czerwca została przyjęta w naszym kalendarzu, jako Dzień Misji. Chcemy w tym dniu udać się do różnych osób i przekazać im Dobrą Nowinę o Chrystusie. Może to być słowo mówione lub pisane. W naszych zborach posiadamy gazetowe wydanie „Znaków Czasu” lub inną literaturę przeznaczoną do misji. Powinniśmy w tę sobotę, czyli 11 czerwca udać się grupowo lub indywidualnie z misją do różnych środowisk.

Chcielibyśmy również złożyć szczególny dar poświęcony celom misyjnym. Z tych środków chcemy wydać broszurki, których bardzo potrzebujemy w dzieleniu się Dobrą Nowiną o Jezusie. Już teraz pragnę podziękować, za Wasze zaangażowanie się w misję i finansowe wsparcie tej działalności.

Proszę Was niech przez cały ten tydzień i w następnych dniach odbywają się spotkania modlitewne oraz zanoszone będą osobiste modlitwy w intencji naszych działań. Oby Duch Święty swoją mocą napełnił nasze serca i uzdolnił do misji.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski