||

Spotkanie misji kobiet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

SPRAWOZDANIE  Z INAUGURACYJNEGO SPOTKANIA MISJI KOBIET

Ten Sabat – dn. 24.10.15 r. był szczególnie piękny, niezwykły. W tym dniu bowiem miał miejsce pierwszy – inauguracyjny zjazd misji kobiet w zborze stargardzkim. Jego motto stanowił tekst z Prz. Sal. 31. 29: „Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie!”, który został umieszczony w centralnym miejscu – nad wejściem do sali zboru.

Zarówno gospodarze spotkania – pastorostwo Marta i Stanisław Sowowie, jak i twórcy programu, byli bardzo podekscytowani. Ten nastrój udzielił się także naszym gościom, tym bardziej, że sala została udekorowana bardzo nietypowo – licznymi, kolorowymi balonami. Dzień sobotniego święta Pana rozpoczęliśmy wspólnym nabożeństwem, podczas którego wielbiliśmy naszego Stwórcę modlitwą i pieśniami. Kazanie Słowa Bożego pokazało nam, że Anna, matka Samuela stała się bohaterką wiary, wydając na świat proroka, przez którego Bóg rozpoczął nową erę w życiu Izraela. Anna nie miała żadnych możliwości, tylko modlitwę i wiarę w łaskę bożą, które czyni cuda dla dzieci bożych.

Po wspólnym obiedzie i ciekawych rozmowach w kuluarach, rozpoczął się nasz długo oczekiwany program zainaugurowany uwielbieniem. Ten czas szczególnie cenny, wypełniony modlitwami i przepiękną muzyką ku czci Pana, wprowadził nas w atmosferę radości z obecności Stwórcy pośród nas.

Po uwielbieniu i pieśni solowej w wykonaniu siostry Marty przyszedł czas na zapoznanie się. Nasi goście: drogie siostry wraz z rodzinami przybyły z różnych miejscowości okręgu północnego, m.in. ze Szczecina, Goleniowa, Kołobrzegu, Reska. Każda z Pań zaprezentowała się w kilku zdaniach, co bardzo nas zbliżyło i zbudowało przyjacielską, serdeczną atmosferę.

Na naszym spotkaniu nie mogło zabraknąć dzielenia się osobistymi doświadczeniami. Prowadząca tę część spotkania siostra Edyta zaprosiła siostrę pochodzącą z USA, obecnie zamieszkałą w Kołobrzegu. Jej doświadczenia były bardzo interesujące, bowiem dotyczyły pracy  wolontarystycznej w Indiach. Dzięki nim mogliśmy zachwycać się miłością, wszechmocą i wspaniałym prowadzeniem naszego Stwórcy.

Następnym elementem programu misji były warsztaty prowadzone w grupach. Uczestniczki miały zająć się zagadnieniem depresji, zastanawiając się nad jej przyczynami, jak też objawami. Każda z grup otrzymała kolorowe balony, na których różnobarwnymi flamastrami panie pisały hasłowo swoje przemyślenia. Lider każdej z grup przedstawiał je wszystkim i tu zaczęła się bardzo ciekawa, ożywiona dyskusja. Okazało się, że temat depresji jest na tyle ważki, że warto było się nim zająć. Ta wymiana myśli, refleksji była bardzo istotna i stała się bodźcem do wielu przemyśleń, również osobistych. Panie umieściły swoje kolorowe balony z napisami wysoko w centralnej części sali, zastanawiając się zapewne, w jakim celu. O tym jednak dowiedziały się później.

Przyszedł bowiem czas na główny punkt zjazdu – wykład pn. „Ból depresji i uwolnienie” połączony z prezentacji multimedialną. Wygłosiła go siostra Iwona ze zboru gorzowskiego. Prelekcja była bardzo interesująca, została też świetnie przyjęta przez zgromadzonych.

Po wykładzie ciekawość gości co do balonów została zaspokojona. Teraz bowiem należało rozprawić się z depresją – wszystkie panie z impetem i wśród ogólnego śmiechu przebijały balonyUśmiech! Następnie w bardzo lekkiej luźnej atmosferze siostra Iwona przeprowadziła krótką gimnastykę na wesoło.

Przed naszymi gośćmi postawiliśmy jednak jeszcze jedno zadanie. Otóż, podczas kolejnych warsztatów nasze siostry miały zastanowić się nad celami i kierunkami działania misji kobiet. Oczywiście, naszym paniom dzielnie sekundowali panowie, wspomagając je swoimi pomysłami.

Omówienie działań warsztatowych ponownie stało się sumptem do niezwykle ożywionej dyskusji. Jej zwieńczeniem stało się wypracowanie konkretnych wniosków do działań misyjnych.

Po tak długim, ekscytującym programie, wszyscy byli zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Wspólnie spędzone chwile zbliżyły nas zarówno do Pana, jak i do siebie nawzajem. Przyszedł smutny czas pożegnania, ale na zakończenie nasze scenarzystki – Iwona i Katarzyna przygotowały niespodziankę. Były nią małe upominki w postaci niezwykle kolorowych, błyszczących kotylionów dla każdej z pań, które je wpięły na pamiątkę pierwszego spotkania.

Pierwszego, bo oczywiście muszą być i będą kolejne!Uśmiech Szczerze mówiąc, nie możemy się już ich doczekać.

Jesteśmy wdzięczni naszemu Bogu, że błogosławił ten piękny czas na zjeździe kobiet.

[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”5986,5987,5988,5989″][/vc_column][/vc_row]